2020 Priebežné čerpanie dotácie
 
 
 
 2019 Priebežné čerpanie dotácie
 
 
 
 2018 Priebežné čerpanie dotácie
 
 
 
 2017 Priebežné čerpanie dotácie
 
 
 
 

2021

 

 

2020

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018

Daňové priznanie 2018 
 
 

 
 

 

 

Správa audítora 2018

 

 

Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku 2018

 

 

Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku 2018
 
 

 
 
 
 

 

2017

 

 

Správa audítora 2020

 

 

Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku 2020

 

 

Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku 2020