Usporiadateľom Zimnej univerziády SR v roku 2022 sa stala Univerzita Komenského v Bratislave. 

Propozície Zimná univerziáda SR 2022