Výkonný výbor SAUŠ na svojom zasadnutí  27.6.2016 schválil usporiadateľov Slovenskej zimnej univerziády 2018. 

Technická univerzita vo Zvolene usporiada Slovenskú zimnú univerziádu 2018.

Propozície Zimná univerziáda SR 2018

 

Viac info na stránke : http://univerziada.tuzvo.sk/