Výkonný výbor SAUŠ na svojom zasadnutí  27.6.2016 schválil usporiadateľov Slovenskej zimnej univerziády 2018. 

Technická univerzita vo Zvolene usporiada Slovenskú zimnú univerziádu 2018.

Propozície Zimná univerziáda SR 2018