Akademické majstrovstvá SR vo volejbale mužov a žien v Žiline 30. – 31.5.2018 - Správa z podujatia.

 

Propagácia:   stránka SAUŠ, Facebook UTV, plagáty v objektoch UNIZA, fotodokumentácia z podujatia bude dodaná na SAUŠ, Facebook UTV, časopis Spravodajca UNIZA

Miesto:          telocvičňa Žilinskej univerzity Veľký diel – jedno ihrisko, rozmery postačujúce na I. volejbalovú ligu. Technické vybavenie podľa kritérií Slovenskej volejbalovej federácie. 4 šatne, v každej po 2 družstvá.                                     Stretnutia sa hrali striedavo 2 ženské, 2 mužské.

Ubytovanie:   ubytovacie zariadenie ŽU Veľký diel, blok C-D.

Stravovanie:  stravovacie zariadenie ŽU – raňajky a obedy v hlavnej výdajni menzy ŽU, večera v bufete ubytovacieho zariadenia ŽU    v bloku E-F.

Občerstvenie: minerálne vody k dispozícii k stretnutiam po oba hracie dni v dostatočnom množstve

Slávnostné otvorenie: uskutočnilo sa po skončení prvých stretnutí žien a mužov o 15,00 hod. Otvorenia sa zúčastnila vedúca ŠTK SAUŠ pani Alena Cepková, prorektor pre vzdelávanie UNIZA pán Milan Trunkvalter. Po                                             odznení „gaudeamu“ mal príhovor pán Trunkvalter a pani Cepková oficiálne otvorila AM SR 2018

Slávnostné ukončenie: uskutočnilo sa v 2 etapách – ženy po skončení súťaže a muži na záver po skončení mužskej časti AM SR. Ceny odovzdával vedúci športu volejbal SAUŠ pán Ľubomír Paška.

Rozhodcovia: celé AM SR 2018 rozhodovali rozhodcovia s platnou kvalifikáciou na I. ligu a extraligu Asociácie volejbalových rozhodcov SR. Stretnutia rozhodovali vždy dvaja rozhodcovia. Zapisovatelia boli z radov kolegov                           z ÚTV a dobrovoľníci – študenti ŽU z výberového predmetu volejbal.

Priebeh:         počas celých AM SR nebol žiadny vážny problém s prístupom družstiev k súťaži, všetko prebehlo v rámci pravidiel a prístupu „fair-play“

Výsledky:                                         ženy                                       muži                                      

                        Žilina – Nitra                        2 : 1                Žilina – Nitra                        1 : 2

                        Bratislava – Košice             3 : 0                Bratislava – Košice             2 : 1

                        Nitra – Košice                      3 : 0                Nitra – Košice                      0 : 3

                        Žilina – Bratislava                3 : 0                Žilina – Bratislava               0 : 3

                        Bratislava – Nitra                  0 : 3                Bratislava – Nitra                3 : 0

                        Košice – Žilina                      0 : 3                Košice – Žilina                    1 : 2

 

 

Konečné poradie Muži:

            1. Univerzita Komenského Bratislava

            2. Technická univerzita Košice

            3.  Žilinská univerzita v Žiline

            4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Konečné poradie Ženy:

            1. Žilinská univerzita v Žiline

            2. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

            3. Univerzita Komenského Bratislava

            4. Technická univerzita Košice

Spracoval: Mgr. Jozef Sklenár, riaditeľ turnaja AM SR 2018