Výsledky akademických MSR 2018 v orientačnom behu:
  2.6.2018 - Lemešany          
             
  MUŽI: 5,4 km, prevýšenie 270 m, 22 kontrolných stanovíšť čas      
1 Jonáš Martin ČVUT Praha 32,00      
2 Mušinský Tomáš TU Košice, ekonomická fakulta 36,18      
3 Kubina Filip FMFI UK, Bratislava 38,17      
4 Takáč Teodor Univerzita Karlova, Praha 48,32      
5 Ugray Dávid TU Košice, stavebná fakulta 54,42      
  Hraboš Matej VÚT Brno disk.      
             
             
  ŽENY: 4,4 km, prevýšenie 200 m, 16 kontrolných stanovíšť čas      
1 Šofránková Antónia UPJŠ Košice 37,14      
2 Miklušová Tereza Gymnázium Grosslingova Bratislava 37,20      
3 Sedileková Ela EF UMB Banská Bystrica 38,08      
4 Kovalančíková Lucia Sl.zdravotná univerzita, Banská Bystrica 38,44      
5 Hošeková Vanda Prír.fakulta, Masarykova univerzita Brno 40,25      
6 Sokolová Ľudmila UPJŠ Košice 41,24      
7 Krajčíková Kristína UPJŠ Košice 42,26      
8 Kotrlová Katarína FMFI UK, Bratislava 46,35      
9 Poštulková Andrea Prír. fakulta UK Bratislava 47,38      
10 Papugová Martina Mendelova univerzita Brno 55,28      
11 Kutajová Vladimíra Prír. fakulta UK Bratislava          75,56