2024

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2024 zápis

 

2023

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2023 pozvánka
2) apríl 2023 pozvánka
3) jún 2023 pozvánka
4) september 2023 pozvánka
​5) október 2023 pozvánka
​6) november 2023 pozvánka
​7) december 2023 pozvánka

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2023 zápis
Správa Lake Placid 2023
2) apríl 2023 zápis
3) jún 2023 zápis 
Nominácia 
4) september 2023 zápis
​5) október 2023 zápis
​6) november 2023 zápis
​7) december 2023 zápis

 

2022

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2022 pozvánka
2) marec 2022 pozvánka
3) apríl 2022 pozvánka
4) máj 2022 pozvánka
5) jún 2022 pozvánka
6) september 2022 pozvánka
7) október 2022 pozvánka

 

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2022 zápis
2) marec 2022 zápis
3) apríl 2022 zápis
4) apríl 2022 zápis
5) máj 2022 zápis
6) jún 2022 zápis
7) zápis per rollam
8) september 2022 zápis 
9) október 2022 zápis 

 

 

 

2021

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2021 pozvánka
2) február 2021 pozvánka
3) marec 2021 pozvánka
4) apríl 2021 pozvánka
5) máj 2021 pozvánka
6) jún 2021 pozvánka
7) september 2021 pozvánka
8) október 2021 pozvánka
9) november 2021 pozvánka
10) december 2021 pozvánka

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2021 zápis per rollam 
2) február 2021 zápis o hlasovaní "per rollam" 
3) marec 2021 zápis o hlasovaní "per rollam"  
4) apríl 2021 zápis o hlasovaní "per rollam" 
5) apríl 2021 zápis o hlasovaní "per rollam" 
6) apríl 2021 zápis o hlasovaní "per rollam" 
ROKOVACÍ PORIADOK Volebnej komisie pre voľby orgánov SAUŠ
Volebná komisia SAUŠ
7) apríl 2021 zápis o hlasovaní "per rollam" 
NOMINÁCIE
8) máj 2021 zápis
9) jún 2021 zápis
10) september 2021 zápis
11) október 2021 zápis
12) november 2021 zápis
+ Menovitá nominácia
13) december 2021 zápis

 

 

 

2020

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2020 pozvánka
2) marec 2020 pozvánka 
3) jún 2020 pozvánka 
4) júl 2020 pozvánka 
5) september 2020 pozvánka 

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2020 zápis
2) marec 2020 zápis
3) zápis 1. o hlasovaní "per rollam"
4) zápis 2. o hlasovaní "per rollam"
5) zápis 3. o hlasovaní "per rollam"​
6) jún 2020 zápis
7) júl 2020 zápis
    príloha  
8) september 2020 zápis

 

2019

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2019 pozvánka
2) február 2019 pozvánka
3) marec 2019 pozvánka
4) apríl 2019 pozvánka
5) máj 2019 pozvánka
6) jún 2019 pozvánka
7) september 2019 pozvánka
8) október 2019 pozvánka
9) november 2019 pozvánka

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2019 zápis
2) február 2019 zápis
3) marec 2019 zápis
4) apríl 2019 zápis
5) máj 2019 zápis
6) jún 2019 zápis
7) september 2019 zápis
8) október 2019 zápis
9) november 2019 zápis

 

2018

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2018 pozvánka

2) marec 2018 pozvánka 

3) apríl 2018 pozvánka 

4) máj 2018 pozvánka 

5) jún 2018 pozvánka

6) september 2018 pozvánka

7) október 2018 pozvánka

8) november 2018 pozvánka

 

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2018 zápis

2) marec 2018 zápis 

3) apríl 2018 zápis 

4) máj 2018 zápis 

5) jún 2018 zápis 

6) september 2018 zápis 

7) október 2018 zápis 

8) november 2018 zápis 


 

 

2017

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2017 pozvánka

2) február 2017 pozvánka

3) marec 2017 pozvánka

4) apríl 2017 pozvánka

5) máj 2017 pozvánka

6) jún 2017 pozvánka

7) september 2017 pozvánka 

8) október 2017 pozvánka

9) november 2017 pozvánka

10) december 2017 pozvánka

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) január 2017 zápis

2) február 2017 zápis

3) marec 2017 zápis

4) apríl 2017 zápis

5) máj 2017 zápis

6) jún 2017 zápis

7) september 2017 zápis

8) október 2017 zápis

9) november 2017 zápis

10) december 2017 zápis

 

2016

POZVÁNKY NA ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2016 pozvánka

2) marec 2016 pozvánka

3) apríl 2016 pozvánka

4) máj 2016 pozvánka

5) jún 2016 pozvánka

6) september 2016 pozvánka 

7) október 2016 pozvánka

8) november 2016 pozvánka

9) december 2016 pozvánka

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SAUŠ:

1) február 2016 zápis

2) marec 2016 zápis

3) apríl 2016 zápis

4) máj 2016 zápis

5) jún 2016 zápis

6) september 2016 zápis

7) október 2016 zápis

8) november 2016 zápis

9) december 2016 zápis