VÝSLEDKY AM SR TRIATLON

Kategória: A k a d e mické MSR - muži 0.75 km - 20 km - 5 km - šprint triatlon

por. št.č. meno ročník štát škola klub cieľ.čas
1. 123 GAJDOŠÍK Andrej   1987 SVK Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita  KPŠ Nereus Žilina 01:03:43.3
2. 131 PECHOTA Matej   1991 SVK PEDAS  Žilinská univerzita  AC UNIZA 01:05:56.7
3. 119 BREČKA Matúš   1993 SVK Jesseniova lekárska fakulta Martin, odbor všeob. lekárstvo ŠK ORAVAMAN 01:09:16.7
4. 108 KLABOUCH Martin   1996 SVK Gymnázium Hlinská, Žilina Triatlon Team KPŠ Nereus Žilina 01:10:11.4
5. 133 SALAJ Michal   1991 SVK Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita Nereus Žilina 01:13:15.1
6. 447 MARUŠÁK Patrik   1992 SVK Prešovska Univerzita v Prešove, fakulta športu TJ Slávia PU - atletický oddiel 01:26:03.8
7. 122 ĎURANA Tomáš    1993 SVK Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita AC UNIZA 01:46:35.4

 

 

 

                                                  

Kategória: A k a d e mické MSR - ženy 0.75 km - 20 km - 5 km - šprint triatlon

por. št.č. meno ročník štát škola klub cieľ.čas Strata Plávanie # D1 Bicykel # D2 Beh #
1. 449 FAŠUNGOVÁ Petra 1990 SVK  Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave VŠC Dukla 01:10:10.3
2. 217 GRÍSOVÁ Barbora 1994 SVK  ČVÚT Praha, fakulta architektúry Triatlon Team Nereus Žilina 01:14:08.9
3. 221 PAVLÍKOVÁ Romana 1993 SVK Univerzita Mateja Bela, filozofická fakulta KPŠ Nereus Žilina 01:16:49.0
4. 216 BARONOVA Zuzana  1990 SVK Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra, kat. telesnej výchovy Better together 01:19:09.6
5. 223 TAVAČOVÁ Barbora 1993 SVK Univerzita Palackého Olomouc, lekárska fakulta Triatlon Team Nereus Žilina 01:20:24.4
6. 212 DVONČOVÁ Kristina 1996 SVK Gymnáziun Veľká Okružná, Žilina KPŠ NEREUS 01:25:02.4