ŠTK  REGIONÁLNY

Mgr. Alena Cepková, PhD. - predsedkyňa ŠTK
tel.: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Región Bratislava:  Martin Mokošák 
t
el.: 02 654 27 327, e-mail: mokosak@fns.uniba.sk
KTV, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 84215 Bratislava 

Región Západ: Daniel Mikušovič
tel.: 0908 082 234, e-mail: daniel.mikusovic@uniag.sk
Centrum univerzitného športu SPU Nitra, Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra

Región Stred:  Daniel Baránek
tel: 0907647791, e-mail: baranek@uniza.sk
AC Uniza Žilina

Región Východ:  Ľuboš Vojtaško
tel.: 0907 178 531, e-mail: lubos.vojtasko@tuke.sk    


GARANTI ŠPORTOV 

VOLEJBAL –  Ľubomír Paška
Čsl.arm.1.,94976 Nitra, e-mail: lpaska@ukf.sk, tel.: 0905226889

Členovia:

 • Stred: Sklenár, sklenar@uniza.sk,  907848863  ŽU, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ:  Ľubomír Paška, lpaska@ukf.sk, 0905312370, Čsl.arm.1.,94976 Nitra
 • Východ: Slančová Terézia, 0517470576, terezia.slancova@unipo.sk, 17 novembra 13, 08116 Prešov  
 • Bratislava: Dana Mašlejová, 0907144440, dana.maslejova@fmph.uniba.sk, KTVŠ FMFI UK, Mlynská dolina, 84248 Bratislava   

FLORBAL – Juraj Dudovič
TUKE, Wupertálska 63, 040 01 Košice, e-mail: dudovic@dudovic.sk, tel.: 0915 932 219 

Členovia:

 • Stred: Baránek, baránek@uniza.sk, 907647791, ŽU Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ: Ľubomír Paška, lpaska@ukf.sk, 0905312370, Čsl.arm.1.,94976 Nitra
 • Východ: Juraj Dudovič TUKE, dudovic@dudovic.sk, tel.: 0915 932 219
 • Bratislava: Martin Mokošák, mokosak@fns.uniba.sk, KTV, Prírodovedecká fakulta Mlynská dolina, 84215 Bratislava   

BASKETBAL - PaedDr. Pavol Horička PhD. 
e-mail:phoricka@ukf.sk, tel.:0905 505 586 

Členovia:

 • Stred: Andrea Izáková, UMB BB  MOB, 0905920345, KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica
 • Západ: PaedDr. Pavol Horička PhD., e-mail: phoricka@ukf.sk; tel 0905505586
 • Východ: Ivan Šulc, UPJŠ KE, ivan.sulc@upjs.sk, 055 2341629, Šrobáková 2, 04180 Košice
 • Bratislava: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., Katedra športových hier, UK BA, e-mail: lubor.tomanek@uniba.sk,tel.č.: 0918 340 673 

FUTSAL –  Ján Janík 
EU Bratislava, CTVŠ, Ekonomická univerzita, Liptovská 4, 82109 Bratislava   janojanik@gmail.com, tel.: 0905214608  

Členovia:

 • Stred: Dušan Giba, dugiba@gmail.com, 904482379, ŽU, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ: Ľubomír Paška, lpaska@ukf.sk, 0905312370, Čsl.arm.1.,94976 Nitra
 • Východ: Mgr. Marcel Čurgali, marcel.curgali@upjs.sk, 055/2341559, 0907589219 Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ, Ondavská 21, 04011 Košice
 • Bratislava: Róbert Važan, 0259357367, Ústav Tv a športu LF UK, Špitálska 24, 81372 Bratislava, robert.vazan@fmed.uniba.sk  

FUTBAL – Oto Honz 
STU Bratislava, Odd.TVaŠ CJŠ, Strojnícka fakulta STU, Nám.slobody 17,Bratislava, e-mail: oto.honz@stuba.sk, tel.: 0907892477  

Členovia:

 • Stred: Giba, dugiba@gmail.com, 904482379, ŽU Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ: PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., SPU Nitra, ul. A. Hlinku, e-mail: Jaroslav.jedlicka@uniag.sk, tel.: 0918596071
 • Východ: Vladimír Harčárik TUKE, 0907951832, vladimir.harcarik@tuke.sk, 04001 Košice
 • Bratislava: Oto Honz STU Bratislava, oto.honz@stuba.sk  

ŠACH Ján Kocúr 
email: kocurjanzak@gmail.com, tel. č.: 0917 571 710

 

ŠPORTOVÉ LEZENIE - Mgr. Patrik Berta, email: patrik.berta@upjs.sk

 

TANEČNÝ ŠPORT -  Petr Horáček

 • Mgr.Petr Horáček (BA) – predseda,  mob.: 1421-905297222 , e-mail : horacekpetr@gmail.com
 • Dr. Milan Mižičko,PhD. (BA) – podpredseda
 • Ing.Tomáš Surovec (NT)
 • Ing.Karol Korman (ŽA)
 • Mgr.Michaela Kovács (KE)

Korešpondenčná adresa : Cyprichova 10, 831 54 Bratislava

 

GARANTI ŠPORTOV  

 • BIATLON ZIMNÝ A LETNÝPeter Petrovič, FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava e-mail: petrovic@fsport.uniba.sk, tel.: 0905 587 012   
 • BASEBALL A SOFTBALL Roman Holekši, Botanická 14, 917 08 Trnava e-mail: baseball@angels.sk, tel.: 0905 238 303  
 • PLÁVANIEYvetta Macejková, FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava e-mail: macejkova@fsport.uniba.sk, tel.: 02/2066 9935, 0904 092 134  
  člen: Ivan Janko,  ijanko@satronet.sk,  0905299713, Čsl.armády 1, 94901 Nitra   
 • ZJAZDOVÉ LYŽOVANIEMgr. Pavol Chovaňák PhD. e-mail: pavol.chovanak@zsl.sk, tel.:+421 917 448 364
 • BEŽECKÉ LYŽOVANIEIng. Ondrej Tuka – e-mail: ondre.tuka@zsl.sk, tel.:+421 910 357 431
 • SNOWBOARDING - Ing. Matej Matys – e-mail: mato.matys@gmail.com, tel.:+421 904 273 970
 • KARATE PhDr. Viktória Semaníková, tel. 0907 570 142, e-mail: semanikova.viktoria@gmail.com
 • JUDO Rastislav Mezovský, SZTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava e-mail: mezovsky@judo.sk, tel.: 0911 444 057   
 • ATLETIKAIvan Čillík, KTVŠ FHV UMB, Tajovského 40, 975 49 Banská Bystrica e-mail:ivan.cillik@umb.sk, tel.: 0905 137 795   
 • ŠPORTOVÁ STREĽBA – Mgr. Barbora Reichová, e-mail: ssz@shooting.sk, tel.č.: 0905431726
 • PLÁŽOVÝ VOLEJBALMarian Uvaček, Odd.TVaŠ CJŠ,  Strojnícka fakulta STU, Nám.slobody 17,Bratislava e-mail:marian.uvacek @stuba.sk, tel.:0908424695  
 • TENIS Mgr. Juraj Nemček, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, e-mail: ​juraj.nemcek@stz.sk, tel.: 0905 222 870
 • SQUASH, GOLFZuzana Kazániová, Ružová 26, 010 01 Žilina e-mail: kazka28@azet.sk, tel.: 0910 940 036   
 • TRIATLONJozef Jurášek, Junácka 6, 832 80 Bratislava e-mail: jurasek@triathlon.sk, tel.: 0905 648 349  
 • GYMNASTICKÉ ŠPORTYOľga Kyselovičová, Alžbetínska 31, 900 44 Tomášov e-mail: olga.kyselovicova@uniba.sk, tel.: 0903 227 582     
 • ORIENTAČNÉ ŠPORTYJán Mižúr, NŠC, Trnavská 39, 831 04 Bratislava,  e-mail: mizur@sportcenter.sk, tel.: 02/4920 0335 Orientačný beh, cykloorientačný pretek, lyžiarsky orientačný beh   
 • ŠERMKarolína Belas, karolinaaujeska@gmail.com, Akadémia šermu,  Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava, 0948100773                                                                                                                  
 • VODNÝ SLALOMAnton Čižmárik, Odd. TV UVL, Cesta nad Hradovou 11, 040 01 Košice e-mail: cizmarik@uvm.sk, tel.: 0905 929 902;
 • VZPIERANIEMgr. Milan Kováč, email: milan.kovac.ml@gmail.com, tel.: 0904 995 018 
 • TANEČNÝ ŠPORTPetr Horáček, ZŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava e-mail: horacekpetr@gmail.com, tel.: 0905 297 222  
 • HOKEJ Róbert Pukalovič, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail: pukalovic@szlh.sk, tel.: 0905 234 744   
 • SHORT TRACKJán Magdoško, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves e-mail: magdosko@stez.sk, tel.: 053/4426 240  
 • ZÁPASENIE –  Valentová Soňa, Junácka 6, 832 280 Bratislava 0917476268, szz@zapasenie.sk 
 • BEDMINTON Mgr. Juraj Dudovič, Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice, e-mail: dudovic@dudovic.sk, tel.: 0915 932 219 
 • TAEKWONDOMário Švec, Kostolianska cesta 157, 040 01 Košice e-mail: dojang78@yahoo.com, tel.: 0905 267 973  
 • ŠACH - Ján Kocúremail:  kocurjanzak@gmail.com , tel. č.: 0917 571 71
 • LUKOSTREĽBA - Vladimír Bužek, Junácka 6, 832 80 Bratislava, e-mail: vbuzek@archerysvk.sk, tel.: 0903 202 270

Športový zväz (ŠZ)

 • Hádzaná ŠZ
 • Cyklistika ŠZ
 • Jachting ŠZ
 • Stolný tenis ŠZ
 • Veslovanie ŠZ
 • Krasokorčuľovanie ŠZ
 • Vodné pólo ŠZ
 • Sev.lyž.a skoky na lyžiach ŠZ
 • Jazdectvo ŠZ
 • Vodné lyžovanie ŠZ
 • Golf ŠZ
 • Rýchlostná kanoistika ŠZ
 • Lukostreľba ŠZ