LETNÁ SVETOVÁ UNIVERZIÁDA NEAPOL 2019

3.-14. júl 2019 

oficiálna web stránka