Propozície a prihlasovanie pre jednotlivé športy Univerziády sú uvedené na http://univerziada.stuba.sk/ 

 

Propozície