Sekretariát SAUŠ

Sekretariát SAUŠ zabezpečuje činnosť a administratívu asociácie, pripravuje podkladové materiály pre rokovanie VV a koordinuje spoluprácu komisií. Jednotlivé komisie pracujú podľa schválených plánov činnosti.

PaedDr. Július Dubovský
prezident SAUŠ

mobil: +421 915 876 570
e-mail: prezident@saus.sk

Ing. Michaela Masárová
sekretárka pre ekonomiku a medzinárodnú spoluprácu

tel.:  +421 2 49 114 505
mobil: +421 907 696 186
e-mail: masarova@saus.sk
            saus@saus.sk
 
Mgr. Lucia Petreková
marketing a medzinárodná spolupráca 
mobil: +421 915 970 249
e-mail: petrekova@saus.sk
            saus@saus.sk