Sekretariát SAUŠ

Sekretariát SAUŠ zabezpečuje činnosť a administratívu asociácie, pripravuje podkladové materiály pre rokovanie VV a koordinuje spoluprácu komisií. Jednotlivé komisie pracujú podľa schválených plánov činnosti.

PaedDr. Július Dubovský
prezident SAUŠ

mobil: +421 915 876 570
e-mail: prezident@saus.sk

Peter Hamaj
Zamestnanec sekretariátu


mobil: 00421 914 323 770
e-mail: hamaj@saus.sk
            saus@saus.sk
Pavol Swiec
Zamestnanec sekretariátu
mobil: 00421 911 277 427, 00421 915 970 249
e-mail: swiec@saus.sk
            

 

Martin Mancoš

Zamestnanec sekretariátu

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

E-mail:  mancos@saus.sk