• Predseda Regionálnej rady Bratislava: Mgr. Ján Beracka
  TJ Slávia Medik Bratislava, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 
  Tel.: +421 903 270 948, 02/ 59 357 626, - 367, e-mail: jan.beracka@gmail.com

   
 • Predseda ŠTK RR: Martin Mokošák
  KTV Prirodovedecká fakulta UK, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
  e-mail: mokosak@fns.uniba.sk, tel.: 02/65427327, mobil: +421908114147
   
 • Člen hospodárskej komisie RR: Lubica Dojčanová
  Slávia UK, Hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava
  Tel.: 02/44373525
   
 • Predseda dozornej rady RR: PaedDr. Jozef Žídek
  ZO techn.športov  SjF STU Bratislava, Bajzova 4, 821 080 Bratislava 
  Tel.: 0905 400302, e-mail: jojozidek@gmail.com