SÚŤAŽ  MIESTO SÚŤAŽE CEREMONIÁL MIESTO CEREMONIÁLU RIADITEĽ SÚŤAŽE
ŠPORT DÁTUM DEŇ od do otvarací medailový
Atletika 04.09.2016 nedeľa 12:00 18:00 Atletický štadion Mladá Garda, Račianska 103 12.00 18.00 Atletický štadion Mladá Garda, Račianska 103 Jaroslav Hančák  T.č.091115 041
Basketbal 05.09.2016 pondelok 12:00 22:15 FEI telocvičňa Mlynská dolina, Ilkovičova 3 10:00   MG spoločenská sála, Račianska 103 Jana Lamošová T.č. 0903 956 530
Beach Ž 05.09.2016 pondelok 13:10 17:20 Športový areál MG, Račianska 103, Plážové ihriská 10:00   MG spoločenská sála, Račianska 104 Marián Uváček T.č.0908424 695
Šach 05.09.2016 pondelok 8:30 12:30 rektorát STU, zasadačka A212, Vazovova 5 8.00   rektorát STU, zasadačka A212, Vazovova 5 Ladislav Šipeky T.č.0903214201
Volejbal M 05.09.2016 pondelok 13:30 18:30 SJF telocvičňa Nám.slobody 17 10:00   MG spoločenská sála, Račianska 103 Marián Uváček
Konferencia 05.09.2016 pondelok 13:00 20:00 Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36 14:00   Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36 Alena Cepková T.č.0908769899
Otvárací ceremoniál   pondelok 10:00 - 11:15   Raut  11:15      MG spoločenská sála, Račianska 103  
Basketbal 06.09.2016 utorok 8:00 18:15 FEI telocvičňa Mlynská dolina, Ilkovičova 3   18.30 FEI telocvičňa Mlynská dolina, Ilkovičova 3 Jana Lamošová
Beach Ž 06.09.2016 utorok 9:00 17:20 Športový areál MG, Račianska 103, Plážové ihriská   17:30 Športový areál MG, Račianska 103, Plážové ihriská Marián Uváček
Futbal 06.09.2016 utorok 9:30 12:45 Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Futbalový štadion 9.30   Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Futbalový štadion Oto Honz T.č. 0907892477
Plávanie 06.09.2016 utorok 9:00 16:00 MTF Trnava,  J.Botu 23 9.50 16.30 MTF Trnava J.Botu 23 Rastislav Hlavatý T.č.0905890067
Tenis 06.09.2016 utorok 9:30 18:00 Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Tenisové dvorce 9:00   Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Tenisové dvorce Helena Čepova T.č. 0907353331
Volejbal M 06.09.2016 utorok 8:30 17:15 SJF telocvičňa Nám.slobody 17   17:30 SJF telocvičňa Nám.slobody 17 Marián Uváček
Šach 06.09.2016 utorok 8:00 18:00 rektorát STU, zasadačka A212, Vazovova 5       Ladislav Šipeky
Aerobik 07.09.2016 streda 9:15 12:00 FCHTP telocvičňa Radlinského 9 9:00 12:30 FCHTP telocvičňa Radlinského 9 Andrea Koláriková t.č.0905216680
Bask 3x3 07.09.2016 streda 9:00 16:00 Športový areál MG, Račianska 103, Multifunkčné ihrisko 8.30     Robin Pělucha t.č.0903246114
Beach M 07.09.2016 streda 9:50 17:20 Športový areál MG, Račianska 103, Plážové ihriská 8:30   Športový areál MG, Račianska 103, Plážové ihriská Marián Uváček
Futbal 07.09.2016 streda 9:30 12:45 Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Futbalový štadion   13.00 Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Futbalový štadion Oto Honz
Šach 07.09.2016 streda 8:00 18:00 rektorát STU, zasadačka A212, Vazovova 5       Ladislav Šipeky
Tenis 07.09.2016 streda 9:00 18:00 Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Tenisové dvorce       Helena Čepová
Volejbal Ž 07.09.2016 streda 9:00 19:00 SJF telocvičňa Nám.slobody 17 11.00   SJF telocvičňa Marián Uváček
Bask 3x3 08.09.2016 štvrtok 9:00 15:30 Športový areál MG, Račianska 103, Multifunkčné ihrisko   16:00 Športový areál MG, Račianska 103, Multifunkčné ihrisko Robin Pělucha
Beach M 08.09.2016 štvrtok 9:50 16:00 Športový areál MG, Račianska 103, Plážové ihriská   16:00 Športový areál MG, Račianska 103, Multifunkčné ihrisko Marián Uváček
Šach 08.09.2016 štvrtok 8:00 17:00 rektorát STU, zasadačka A212, Vazovova 5   18.00 rektorát STU, zasadačka A212, Vazovova 5 Ladislav Šipeky
Šerm 08.09.2016 štvrtok 9:30 13:45 SVF telocvičňa, Radlinského 11 9.00 14.00 SVF telocvičňa, Radlinského 11 Marian Diecky
Tenis 08.09.2016 štvrtok 9:00 15:30 Športový areál Mladá Garda, Račianska 103, Tenisové dvorce   16.00 Športový areál MG, Račianska 103, Multifunkčné ihrisko Helena Čepová
Volejbal Ž 08.09.2016 štvrtok 9:00 15:00 SJF telocvičňa Nám.slobody 17   15:15 SJF telocvičňa Nám.slobody 17 Marián Uváček
Zatvárací ceremoniál   štvrtok         16.00 Športový areál MG, Račianska 103, Multifunkčné ihrisko  
                   
Každý deň: Plánovaná obedná prestávka od 12:00 do 14:00 hod