Výsledky: 

SENIOR IW

1. miesto : Lamošová Anita, Olymp Bratislava FTVŠ UK Bratislava 
2. miesto : Tomková Petra, Slávia PU Prešov FŠ PU Prešov
3. miesto : Faměrová Ivana, Slávia PU Prešov FŠ PU Prešov 
4. miesto : Horváthová Laura, Olymp Bratislava FTVŠ UK Bratislava 
5. miesto : Muchová Michaela, PraF UK Bratislava

SENIOR DANCE

1. miesto : Šanková Katarína      
                  Khandlová Ivana
                  Fuzeková Kristína
                  Šteflíková Veronika                 FTVŠ UK Bratislava
                  Mráková Veronika
                  Áčová Lucia
                  Mikovcová Barbora
                  Čerňanová Lucia

2. miesto : Petrová Natália
                  Vanková Monika
                  Kostrejová Anna
                  Krausová Nikola                     Ekonomická univerzita Bratislava
                  Lindtnerová Denisa
                  Šuníková Karolína
                  Macáková Janka
                 Čontofalská Martina

 

SENIOR STEPS

1. miesto : Tomková Petra
                  Faměrová Ivana
                  Segedyová Alžbeta
                  Kovalská Alexandra                     FŠ PU Prešov
                  Danková Melánia
                  Dugasová Veronika
                  Butalová Natália

2. miesto : Lamošová Anita
                  Horváthová Laura
                  Šumská Kristína                           FTVŠ UK Bratislava
                  Pokorná Alexandra
                  Selecká Lucia

3. miesto : Bachárová Terézia
                 Vargová Nikola
                 Petrová Natália
                 Vanková Monika              
                 Kostrejová Anna                            Ekonomická univerzita Bratislava
                 Krausová Nikola
                 Lindtnerová Denisa
                 Šuníková Karolína