Výsledky akademických MSR 2014 v orientačnom behu:
  10.5.2014 - Izra pri Košiciach        
             
  MUŽI: 5,7 km, prevýšenie 265 m, 24 kontrolných stanovíšť čas      
1 Krajčík Michal TU Košice, ekonomická fakulta 35,48      
2 Ringer Štefan TU Košice, ekonomická fakulta 39,45      
3 Franko David TU Košice, ekonomická fakulta 43,23      
4 Mušinský Tomáš TU Košice, ekonomická fakulta 45,13      
5 Papuga Miroslav TU Košice, strojnícka fakulta 45,21      
6 Mižúr Peter FAMA UK Bratislava 46,59      
7 Oľhava Rastislav Karlova univerzita Praha 47,28      
8 Pálfi Štefan TU Košice, strojnícka fakulta 51,36      
9 Nemec Juraj ŽU Žilina, fakulta riadenia a informatiky 54,25      
10 Jánoška Tomáš STU Bratislava 62,47      
11 Tauber  Miroslav STU Bratislava 66,42      
12 Nemec Andrej Masarykova univerzita Brno, fak.informatiky 67,36      
13 Pavlík Michal Masarykova univerzita Brno 70,53      
14 Kaprál Matúš TU Košice, ekonomická fakulta 73,13      
15 Petrinec Andrej STU Bratislava 94,28      
  Nitkulinec Štefan TU Košice, fakulta elektrotechniky disk.      
  Mižúr Šimon Gymnázium Groslingova disk.      
  Dulák Silvester Masarykova univerzita Brno disk.      
             
             
  ŽENY: 4,2, km, prevýšenie 195 m, 19 kontrolných stanovíšť čas      
1 Hošeková Vanda Gymnázium Ružomberok 45,21      
2 Papugová Katarína Masarykova univerzita Brno 45,31      
3 Ugrayová Kristína UPJŠ Košice, prírodovedecká fakulta 48,25      
4 Sokolová Ľudka UPJŠ Košice 49,30      
5 Ďurčová Ivana VÚT Brno 54,51      
6 Poštulková Andrea UK Bratislava, prírodovedecká fakulta 62,53      
7 Mihálová Dáša UMB Banská Bystrica, filozofická fakulta 67,49      
8 Snopková Dajana Masarykova univer. Brno, prírodovedecká f. 68,06      
9 Koľveková Veronika UK Bratislava, MFI 69,24      
10 Hrašnová Katarína EU Bratislava 73,22