Termín: 25.04.2018

Počet účastníkov: 73

Organizácia: Mgr. Drahomíra Lörincziová, PhD., Mgr. Zuzana Voltnerová

 

Výsledky ženy:

1.miesto:   Katarína Péliová,  FTVŠ UK Bratislava 
2. miesto:  Miriam Kováčová, FiF UMB Banská Bystrica
3. miesto:  Alžbeta Mičuchová FiF UMB Banská Bystrica

4. miesto:  Alexandra ŽITNÁ, NHF, EUBA
5. miesto:  Daniela PRÍKOPOVÁ, FHI, EUBA
6. miesto:  Sofia GAŠTANOVÁ, NHF, EUBA
7. miesto:  Romana MARAFKOVÁ, FHI, EUBA
8. miesto Lenka MÁNIKOVÁ, FHI, EUBA

Výsledky muži:

1. miesto Alex Schelest, FiF UMB Banská Bystrica
2. Patrik Vizváry, FAJ EUBA Bratislava
3. František Lörinczi, FTVŠ UK Bratislava

Súťaž v Akademických MS v Maratóne aerobiku sa uskutočila vo vonkajších priestoroch za priaznivého počasia na futbalovom ihrisku, v areáli Horského parku, za prítomnosti študentov z Ekonomickej univerzity, z FF UMB v Banskej Bystrici a FTVŠ UK v Bratislave v kategórii ženy, muži.  Súťažilo sa 3 hodiny x 50 minút, 10 minút bola prestávka, ktorá slúžila na občerstvenie a zrelaxovanie. Počas cvičenia sa hodnotila aerobiková výdrž, rytmické cítenie hudby, pohybová pamäť a celkový športový dojem. Výkony hodnotila porota zložená z odborných asistentov TV jednotlivých zúčastnených škôl. Počas prestávky mohli účastníci sledovať vystúpenie a rozhovor s účastníčkou svetového pohára vo fitness a Majstrovstiev sveta Anitou Lamošovou.

Hodiny predcvičovali profesionálni cvičitelia:

 Miriam Horváthová– dance aerobic
Drahomíra Lörincziová – crasy aerobic
Milan Ondruška – house aerobic