Žilinská univerzita v Žiline usporiada Slovenskú letnú univerziádu 2020.

Oficiálny web Univerziády