Žilinská univerzita v Žiline usporiada Slovenskú letnú univerziádu 2020.

Propozície Letná univerziáda SR 2020