Výsledky:

1. miesto UKF v Nitre

2.m. TU vo Zvolen

3.m. UK v Bratislave

4.m. PU v Prešove

Organizátor: VŠK Strojár, ÚJŠ SjF STU a SAUŠ