Výsledky: 

1.miesto PU v Prešove

2. miesto STU v Bratislave

3. miesto SPU v Nitre

4. ŽU v Žiline