FINÁLE UNIVERZÍT SR 2015 VO FLORBALE

ČAS

DOMÁCI

 

HOSTIA

NAJLEPŠÍ HRÁČI

29.4.2015
18:00

Bratislava

14 : 0

Západ

Santer Martin
Migo Adrián

19:15

OTVORENIE
FINÁLE UNIVERZÍT SR VO FLORBALE 2015

29.4.2015
19:30

Východ

8 : 4

Stred

Blaško Jakub
Hrín Adam

 

 

9:00

Západ

3

:

9

Stred

Patinka Juraj
Oikari Ilari

10:30

Bratislava

6

:

4

Východ

Medžo Matúš
Halás Jozef

12:00

Západ

2

:

18

Východ

Zelezník
Dudovič Peter

13:30

Bratislava

12

:

4

Stred

Veninger Pali
Dorčík

15:15

VYHODNOTENIE:

1. miesto UK Bratislava

2. miesto UPJŠ Košice

3. miesto ŽU Žilina

4. miesto SPU Nitra

 

Fotogaléria

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: KTV PRIF UK Bratislava v spolupráci s florbalovým klubom ŠK LIDO Prírodovedec
Termín: 29.-30. 4. 2015
Miesto:   ŠH Lekárskej fakulty Staré Grunty na Manželských internátoch Bratislava Mlynská dolina  
Účastníci: víťazné univerzity jednotlivých regiónov
Kategória:  MUŽI
Cestovné: hradí príslušný región SAUŠ
BRATISLAVA- Slávia UK BA , ZÁPAD SPU NR, STRED UMB BB, VÝCHOD ATU KE
Ubytovanie: zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej objednávky
HOTEL TURIST, Ondavska 5, 821 08  Bratislava
3-posteľové izby pre cca 48 ľudí (priamy spoj MHD č. 39)
Strava, občerstvenie: Jedáleň Eat and Meet, Átriaky, Mlynská dolina
Prihlášky: do 17.4. 2015, na adrese mokosak@fns.uniba.sk (nahlásiť počet hráčov, aj počet na ubytovanie)
Súťažná a odvolacia komisia:  Mgr. Juraj DUDOVIČ – predseda komisie florbalu SAUŠ
dudovic@dudovic.sk, 0915 932219
Martin Mokošák – riaditeľ súťaže
Rozhodcovia:  s platnou licenciou zabezpečí usporiadateľ
Podmienky účasti: družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená predsedom RR SAUŠ

a/ študenti všetkých foriem štúdia na univerzite v SR
/vek do 28 rokov/
platný doklad o štúdiu – index, ISIC

b/ absolventi VŠ štúdia (max. rok po skončení štúdia)
/vek do 28 rokov/
diplom o ukončení štúdia v šk. r. 2013/2014

c/ zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR
/vek do 28 rokov/
platný doklad o štúdiu – index, ISIC

d/ študenti maturitného ročníka 2014/15 max. 3 hráči
potvrdenie o návšteve maturitného ročníka prísl. školy

 

 

                                   

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Pravidlá: podľa pravidiel SZFB a týchto propozícií
Hrací čas: 3 x 20´ /vylúčenie 2´, posledné 2´v poslednej tretine sa meria čistý čas/ prestávka 5´
Systém:  každý s každým
Bodovanie: víťazné mužstvo v riadnom hracom čase                 3 body
porazené mužstvo v riadnom hracom čase             0 bodov
víťazné mužstvo po samostatných (3x) nájazdoch  2 body
porazené mužstvo po samostatných nájazdoch      1 bod
Výstroj:    jednotné dresy, trenírky a štulpne (nahlásiť farbu dresov)
Ceny:   1. miesto: pohár, vecné ceny, diplom
2. miesto: vecné ceny, diplom
3. miesto: vecné ceny, diplom

 

Víťaz získava titul: MAJSTER UNIVERZÍT SR 2015

Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo zmien a nezodpovedá za straty osobných vecí  počas súťaže

Juraj Dudovič
predseda komisie florbalu

Alena Cepková
viceprezident SAUŠ

ČASOVÝ ROZPIS

ČAS DOMÁCI HOSTIA ROZHODCA

29.4.2015
18:00

Bratislava Západ  

29.4.2015
19:15

OTVORENIE - FINÁLE UNIVERZÍT SR VO FLORBALE 2015
29.4.2015
19:30
Východ Stred  

30.4.2015

9:00 Bratislava Východ  
10:30 Západ Stred  
12:00 Bratislava Stred  
13:30 Západ Východ  
15:15 VYHODNOTENIE