V dňoch 10.6. – 11.6. 2015 sa v telocvični FF UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo celoslovenské Finále univerzít SR v basketbale mužov a žien, kde sa stretli výbery univerzít regiónov stred, východ, západ a Bratislavy. Počas dvoch dní, pod dohľadom skúsených rozhodcov M. Matejčíka, T. Douška, J. Izáka, M. Moravčíka a E. Uhrina, sa odohralo 8 majstrovských stretnutí, z ktorých vyšlo víťazne družstvo mužov SPU Nitra, ktoré vo finále porazilo družstvo TU Košice 62:45 a v ženskom finálovom stretnutí zvíťazilo družstvo UPJŠ Košice nad domácim družstvom UMB Banská Bystrica . 
Naše domáce družstvo mužov UMB Banská Bystrica v semifinálovom stretnutí nestačilo na konečného víťaza SPU Nitra a po prehre 45:102 sa stretlo s porazeným družstvom z 2. semifinále, STU Bratislava, ktorému sme tesne podľahli v súboji o 3. miesto  69:76. 
Väčšiu radosť nám urobil náš výber žien UMB Banská Bystrica, ktorého členkami boli hráčky nového vysokoškolského družstva UMB, ktoré vzniklo s podporou vedenia KTVŠ FF UMB, FF UMB ako aj vedenia univerzity a ktorého existencia sa datuje na pôde UMB len od júla 2014. V akad. roku 2014/15 bolo družstvo nováčikom v 2. najvyššej ženskej celoslovenskej súťaži - 1. liga žien, organizovanou SBA.  Skúsenosti z celoročnej súťaže sa pretavili práve v semifinálovom zápase Finále univerzít SR, kde jasne dominovalo nad družstvom SPU Nitra a výhrou 79:44 postúpilo do finále. Tu sme narazili na víťaza 2. semifinálového stretnutia UPJŠ Košice, ktoré po vyrovnanom dueli zdolalo družstvo   STU Bratislava 74:61. V konečnom zápase o 1. miesto  bol úspešnejší náš súper, UPJŠ Košice, ktoré zdolalo naše družstvo UMB Banská Bystrica 62:50. 

 

 

 

 

                                         

VÝSLEDKY

10. 6. 2015

Ženy

STU Bratislava – UPJŠ Košice 66:77 (19:18, 36:38, 53:60)
UKF Nitra – UMB Banská Bystrica 44:79 (14:24, 21:47, 36:64)

Muži

STU Bratislava – TU Košice 61:74 (12:21, 29:43, 50:59)
SPU Nitra – UMB Banská Bystrica 102:45 (27:9, 54:18, 77:30)

11. 6. 2015

Ženy

Zápas o 3. – 4. miesto: STU Bratislava – UKF Nitra 47:46 (16:4, 28:19, 34:35)

Zápas o 1. – 2. miesto: UPJŠ Košice – UMB Banská Bystrica 62:50 (21:8, 33:28, 47:35)

Konečné poradie: 

UPJŠ Košice
UMB Banská Bystrica
STU Bratislava
UKF Nitra

                        UPJŠ Košice (tréner Doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc.)

 

Muži

Zápas o 3. – 4. miesto: STU Bratislava – UMB Banská Bystrica 76:69 (24:15, 48:33, 57:52)

Zápas o 1. – 2. miesto: SPU Nitra – TU Košice 62:45 (9:20, 27:30, 44:38)    

Konečné poradie:

SPU Nitra
TU Košice
STU Bratislava
UMB Banská Bystrica

                                     SPU Nitra (tréner Ing. Peter Seman)

Výsledky spracoval: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD., predseda komisie basketbalu SAUŠ

 

Propozície 

FINÁLE UNIVERZÍT SR 2015 V BASKETBALE MUŽOV A ŽIEN

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: SAUŠ v spolupráci s ŠK UMB
Termín: 10.-11.6.2015
Miesto konania turnaja: Športová hala FF UMB Banská Bystrica
Kapacita: 300 divákov (160 na sedenie)
Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Prezentácia:  10.6.2015  10,00 – 12,00 hod
Kancelári súťaže: ŠH FF UMB, Tajovského 40 Banská Bystrica
Riaditeľka súťaže: Mgr. Andrea Izáková, PhD.
Podmienky účasti:

V súťaži štartujú výbery jednotlivých univerzít príslušného regiónu, ktoré sa prihlásia do súťaže v určenom termíne. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená predsedom RR SAUŠ . Hráči štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2013/2014. Štartovať môžu študenti jednej univerzity všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia –rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.
Štartovať môžu aj študenti maturitného ročníka 2015/2016 (v počte najviac 3), vyžaduje sa potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy.

Prihlášky: Za prihlášky na celoslovenské finále 2015 zodpovedajú vedúci súťaží v regiónoch a predsedovia RR SAUŠ. Prihlášku je nutné zaslať na mailovú adresu: gustav.argaj@fsport.uniba.sk  a andrea.izakova@umb.sk do 3.5.2015.
Ubytovanie: Ubytovanie - Študentský domov ŠD1, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, 048/4467619 , Študentský domov ŠD4, Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica, 048/ 446 6914
Stravovanie:

Jedáleň - ŠD1 / 50m od miesta konania zápasov

10.-11.6.2015 (obedy od 11.00 do 14.00, večera od 16.30 do 18.30 hod)

11.6.2015 raňajky (čas podľa dohody)

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Súťažný poriadok: Hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu FIBA a ustanovenia tohto rozpisu. Lopty značky Spalding, veľkosť 7 (muži); veľkosť 6 (ženy), zabezpečí usporiadateľ. Hrá sa vyraďovacím systémom, víťazné družstvá hrajú vo finále a porazené o 3. – 4. miesto.
Počet družstiev: Súťaže sa zúčastnia 4 družstvá mužov a 4 družstvá žien.
Účasníci turnaja:

 ŽENY                                                  MUŽI

Bratislava                                           Bratislava
Západ                                                 Západ
Stred                                                   Stred
Východ                                               Východ

Časový rozpis turnaja:

10.6.2015
13. 00 hod. Porada trénerov družstiev a kontrola súpisiek v ŠH
13. 45 hod. Otvorenie turnaja za účasti všetkých družstiev
14. 00 hod. Bratislava – Východ (ženy)
16. 00 hod. Bratislava – Východ (muži)
18. 00 hod. Západ – Stred (ženy)
20. 00 hod. Západ – Stred (muži)
21. 30 hod. Porada a spoločenské posedenie vedúcich družstiev a zástupcov SAUŠ

11.6.2015
08. 00 hod. Stretnutie o 3. – 4. miesto (muži)
10. 00 hod. Stretnutie o 3. – 4. miesto (ženy)
12. 00 hod. Stretnutie o 1. – 2. miesto (ženy)
14. 00 hod. Stretnutie o 1. – 2. miesto (muži)

   
   

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

DRUŽSTVÁ

Každé družstvo musí mať k dispozícii dve sady dresov (svetlé a tmavé).
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú FUSR 2015 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

 

Mgr. Andrea Izáková, PhD. (andrea.izakova@umb.sk , 0905 920 345)

Riaditeľka súťaže