Najúspešnejšia univerzita FU SR k 100. výročiu  (najviac získaných bodov podľa umiestnení vo FU SR 2019) UK BA  - 17.b. Celkovo sa zúčastnilo 10 univerzít.

  BASKETBAL MUŽI BASKETBAL ŽENY FLORBAL FUTSAL VOLEJBAL MUŽI VOLEJBAL ŽENY FUTBAL
Termín: 3.- 4. 6.2019 3.- 4. 6.2019 12.-13. 11.2019 26.-27.11.2019 20.-22.5.2019 20.-22.5.2019 14.-15.5.2019
Usporiadateľ:   UNIZA UNIZA FaB TUKE ATU Košice VŠK Strojár STU VŠK Strojár STU ATU Košice
1.miesto UNIZA Žilina UK Bratislava UK Bratislava UMB BB

STU Bratislava

ŽU Žilina TU Košice
2.miesto 

UK Bratislava

UKF Nitra TU Košice UK Bratislava PU Prešov

UK Bratislava

EU Bratislava
3.miesto

UPJŠ Košice

PU Prešov ŽU Žilina TU Košice ŽU Žilina UKF Nitra UPJŠ Košice
4.miesto

UKF Nitra

UMB Banská Bystrica SPU Nitra SPU Nitra SPU Nitra PU Prešov

UMB Banská Bystrica

 

 

Celkové poradie univerzít  vo FU SR 2019 podľa umiestnení v súťažiach
Umiestnenie Univerzita Body spolu
1. UK BA 17
2. ŽU Žilina 12
3. TU KE 9
4. PU Prešov 6
4. UMB BB 6
4.  UKF Nitra 6
5. UPJŠ KE 4
5. STU BA 4
6. EU BA 3
6. SPU Nitra 3

 

  Termín Riaditeľ súťaže Usporiadateľ Kontakt
BASKETBAL MUŽI 3.- 4. 6.2019 Peter Nadanyi, peter.nadanyi@uniza.sk  UNIZA  phoricka@ukf.sk
BASKETBAL ŽENY 3.- 4. 6.2019 Peter Nadanyi, peter.nadanyi@uniza.sk  UNIZA  phoricka@ukf.sk
FLORBAL MUŽI 12.-13. 11. 2019 Juraj Dudovič, dudovic@dudovic.sk FaB TUKE dudovic@dudovic.sk
FUTSAL MUŽI 12.-13.11.2019

Matej Timkovič, matej.timkovic@tuke.sk

ATU Košice janojanik@gmail.com
VOLEJBAL MUŽI 20.-22.5.2019 Marian Uvacek, marian.uvacek@stuba.sk VŠK Strojár STU  lpaska@ukf.sk
VOLEJBAL ŽENY 20.-22.5.2019 Marian Uvacek, marian.uvacek@stuba.sk VŠK Strojár STU  lpaska@ukf.sk
FUTBAL 14.-15.5.2019 Vladimir Harčarik, vladimir.harcarik@tuke.sk ATU Košice oto.honz@stuba.sk