Finále univerzít 2013

 

  BASKETBAL MUŽI BASKETBAL ŽENY  FLORBAL FUTSAL VOLEJBAL MUŽI VOLEJBAL ŽENY
Termín: 28.- 29.5.2013 28.- 29.5.2013 7.- 8.5.2013 18.- 19.6.2013 15.5.2013 15.5.2013
Usporiadateľ: TU Košice TU Košice TU Košice UJS Komárno UMB Bánska Bystrica UMB Bánska Bystrica
1. miesto TU Košice UPJŠ Košice UK Bratislava TU Košice SPU Nitra STU Bratislava
2. miesto SPU Nitra UMB Bánska Bystrica UPJŠ Košice UK Bratislava ŽU Žilina ŽU Žilina
3. miesto STU Bratislava EU Bratislava UMB Banská Bystrica ŽU Žilina STU Bratislava UKF Nitra
4. miesto ŽU Žilina   SPU Nitra UJS Komárno     

 

Fotogaléria Finále univerzít 2013

 

Ďalší ročník Finále univerzít SR sa uskutoční v roku 2015.