Usporiadateľ:

Technická univerzita Košice  
Termín: 10.-11.3.2014
Miesto: Košice, Jedlíkova 7 
Prezentácia: 10.3.2014 od 10:00 do 12:00 hod.
Riaditeľ súťaže: Juraj Dudovič, dudovic@dudovic.sk, 0915 93221
Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.

Kompletné propozície nájdete v časti Akademické majstrovstvá Slovenska -  BEDMINTON