MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

 

PROPOZÍCIE

KVALIFIKÁCIA na

FINÁLE UNIVERZÍT vo FLORBALE´15

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

usporiadateľ                              AKADEMIK TU KOŠICE

termín                                      24.2.2015

miesto                                      Ostrovského 1, Košice

 

účastníci                                               UVLaF Košice, TU Košice, UPJŠ Košice, PU Prešov

kategória                                  MUŽI

 

cestovné                                  hradí príslušný región SAUŠ

občerstvenie                             zabezpečí usporiadateľ

 

súťažná a odvolacia komisia       Mgr. Juraj DUDOVIČ – predseda komisie florbalu SAUŠ

                                               dudovic@dudovic.sk, 0915 932219

                                      Ing. Peter ŘEZANINA – riaditeľ súťaže

 

rozhodcovia                              s platnou licenciou zabezpečí usporiadateľ

 

Podmienky účasti               a/ študenti všetkých foriem štúdia na univerzite v SR

/vek do 27 rokov/

podmienkou účasti

nominačný list

                                      platný doklad o štúdiu – index, ISIC, preukaz poistenca

 

b/ absolventi VŠ štúdia v školskom roku  2013/14

/vek do 27 rokov/

podmienkou účasti

nominačný list

diplom o ukončení štúdia v šk. r. 2013/2014, preukaz poistenca

 

c/ zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR

/vek do 27 rokov/

podmienkou účasti

nominačný list

                                      platný doklad o štúdiu – index, ISIC

 

d/ študenti maturitného ročníka 2014/15 max. 5 hráčov

podmienkou účasti

nominačný list

potvrdenie o návšteve maturitného ročníka prísl. školy, preukaz poistenca

 

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

 

Pravidlá                                podľa pravidiel SZFB a týchto propozícií

        

 

Hrací čas                        3 x 20 min. čistý čas

 

 

Systém                          každý s každým

 

 

Bodovanie                            víťazné mužstvo v riadnom hracom čase            3 body

 

porazené mužstvo v riadnom hracom čase         0 bodov

 

                                      víťazné mužstvo po samostat. troch nájazdoch    2 body

 

porazené mužstvo po samostatných nájazdoch   1 bod

 

 

výstroj                                  dôstojná, symbolizujúca príslušný región alebo VŠ,

                                     jednotné dresy, trenírky a štulpne                         

                           

 

Ceny                                  1. miesto      medaila

                                                        diplom

                                                        vecná cena

 

                                      2. miesto      medaila

                                                        diplom

                                                                          

                                      3. miesto      medaila

                                                        diplom

 

 

                                                                 

                 

Poznámka                organizátor si vyhradzuje právo zmien a nezodpovedá za straty osobných vecí  počas súťaže

 

                                                                 

                                     

 

 

Mgr. Juraj Dudovič

Riaditeľ súťaže