PROPOZÍCIE

17.ročníka Majstrovstiev ŽU v lyžovaní a snoubordingu pod záštitou rektorky ŽU, VRÁTNA, 19.03.2015

VÝSLEDKY: http://utv.uniza.sk/sk/wp-content/uploads/2015/03/MZU-lyzovanie-2015.pdf

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:                        AC UNIZA, ÚTV ŽU, SAUŠ, ZO OZ PŠaV, MŠVVaŠ SR

Technické zabezpečenie:     ÚTV ŽU

Termín:                                 19.marca 2015

Miesto:                                  Vrátna - Paseky

Prihlášky:                             do 17. marca 2015 do 12,00 hod.
                                             na sekretariáte ÚTV ŽU, e-mail: utv@uniza.sk

Prezentácia:                         19. marca 2015 údolná stanica Tatrapomy vo Vrátnej – Paseky

Informácie:                            e-mail: utv@uniza.sk, tel.: 041/513 5251, mobil: 0907 870 554

Úhrada:                                 náklady spojené s účasťou si hradia pretekári

Štartovné:                             8 € - študenti a zamestnanci ŽU + 2 € vratná záloha

                                             13 € - ostatní + 2 € vratná záloha

                                              (vratná záloha na skipas vo výške 2 € sa vyberá spolu so štartovným)
                                              V cene štartovného je celodenný skipas a doprava.

Časomiera:                            elektronická, (ručné meranie)

Zdravotná služba:                  HS Malá Fatra – Vrátna

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Štartujú:                               študenti – lyže, snoubord
                                            študentky – lyže, snoubord
                                            zamestnanci – lyže – do 40, do 50, do 60, do 70, nad 70 rokov, zamestnankyne - lyže
                                            V prípade, že bude počet štartujúcich v kategórii zamestnancov nižší ako traja, budú kategórie zlúčené a časy prepočítané podľa pravidiel  FIS – Masters.

Predpis:                               Preteká sa podľa modifikovaných Pravidiel lyžiarskych pretekov pre verejné preteky s využitím pravidiel FIS – Masters.

Disciplína:                            obrovský slalom – 2 kolá (v prípade dobrých snehových podmienok 3 kolá)

Štartovné čísla:                    Budú vydané po prezentácii. Za stratu štartovného čísla alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada 30,- €.

Protesty:                               Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 20,- €.

Hodnotenie:                          Poradie jednotlivých kategórií sa určí podľa najlepšieho dosiahnutého času v jednom kole. Víťazom fakulty sa stáva pretekár danej fakulty, ktorý dosiahol najlepší čas (po prepočte podľa pravidiel FIS – Masters).

Ceny:                                    Pre prvých 3 pretekárov v každej kategórii zabezpečí usporiadateľ podľa svojich možností. V súťaži o“Najlepšiu masku“ budú vyhodnotené tri masky!

Časový program:                 8,30                 odchod autobusov spred ÚTV 
                                            9,00 – 10,15    prezentácia účastníkov
                                            9,30 – 10,30    rozjazdenie a prehliadka trate
                                           10,30                štart 1.kola v poradí:

                                                                       - zamestnankyne

                                                                       - zamestnanci

                                                                       - snoubord – študenti

                                                                       - lyže – študenti

                                               cca 12,00        štart 2.kola
                                               cca 13,00        štart 3.kola (v prípade dobrých snehových podmienok)
                                              14,00               súťaž o „Najlepšiu masku“
                                              15,00               vyhodnotenie výsledkov
                                              15,45               odchod autobusov do Žiliny

RÔZNE USTANOVENIA

Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného alebo súťažného výboru.
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní mať uzatvorené zodpovedajúce poistenie.
Doporučujeme použitie ochrannej prilby.
Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa na pretekoch zúčastnia.

FUNKCIONÁRI PRETEKOV

Predseda organizačného výboru:              PaedDr. Róbert Janikovský

Riaditeľ pretekov:                                       PaedDr. Róbert Janikovský

Veliteľ bránkových rozhodcov:                   PaedDr. Marián Hrabovský

Vedúci časomiery a výpočtov:                   Mgr. Peter Nadányi

Veliteľ techniky:                                         PaedDr. Tomáš Hrnčiar