V sobotu 27.10.2018 sa v Žiline konali AM SR 2018 v Behu do schodov. Ich organizátormi boli MŠVVaŠ SR, SAUŠ, Ústav telesnej výchovy UNIZA a AC UNIZA. Akcia bola súčasťou 9. ročníka Behu do neba, na ktorom pretekalo spolu 97 športovcov. Traťou pretekov bolo 23 poschodí výškovej budovy Eurohomestar (375 schodov).

V kategóriách akademikov štartovalo 17 mužov a 10 žien. Boli to vysokoškoláci z UK Bratislava, UNIZA, TU Zvolen, UKF Nitra, EUBA, SZU BB a jedna študentka gymnázia vo Vrútkach.

Na slávnostnom otvorení AM SR, ako aj na vyhlásení najlepších akademikov sa zúčastnil dekan fakulty FBI UNIZA prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., riaditeľ ÚTV UNIZA PaedDr. Róbert Janikovský a ďalší pedagógovia z ÚTV UNIZA. 

VÝSLEDKY: 

Kategória: Akademici muži

MENO UNIVERZITA ČAS UMIESTNENIE
Kľoc Peter  TU Zvolen 1:50,38 1.m
Babinský Ladislav TU Zvolen 1:53.91 2.m
Dubec Adam UNIZA 1:57,91 3.m
Mego Matej UNIZA 1:58,13 4.m
Melo Pavol UK Bratislava 1:59,86 5.m
Haluš Patrik UNIZA 2:00,14 6.m
Michalička Juraj UK Bratislava 2:00,36 7.m
Škrapko Kristián UK Bratislava 2:06,10 8.m
Ilošvaj Gregor UNIZA 2:09,31 9.m
Drozd Marco Adrien UK Bratislava 2:10,02 10.m
Pekarík Filip UNIZA 2:12,74 11.m
Javorský Jakub UNIZA 2:14,06 12.m
Forgáč Peter UNIZA 2:19,11 13.m
Sekela Norbert TU Zvolen 2:26,13 14.m
Mahút Dávid UNIZA 2:28,00 15.m
Richnavský Erik UNIZA 2:43,40 16.m
Karško Silván UNIZA 2:52,44 17.m

 

Kategória: Akademici ženy

MENO UNIVERZITA ČAS UMIESTNENIE
Bajzová Katarína TU Zvolen 2:38,52 1.m
Bednáriková Jana UNIZA 2:51,54 2.m
Kluvánková Barbora UKF Nitra 2:52,70 3.m
Vaceková Dominika Gymn. Vrútky 2:54,01 4.m
Babinská Anna UNIZA 2:55,39 5.m
Gondášová Lucia EUBA 2:57,14 6.m
Čániová Ľudmila UNIZA 3:00,31 7.m
Ďuricová Lucia SZU BB 3:09,27 8.m
Košútová Katarína UNIZA 3:11,78 9.m
Bajzová Liuba TU Zvolen 4:08,40 10.m