PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

BEDMINTON

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  Technická univerzita Košice     
Termín: 10.-11.3.2014 
Miesto:      Košice, Jedlíkova 7    
Prezentácia:   10.3.2014 od 10:00 do 12:00 hod.  
Riaditeľ súťaže:    Juraj Dudovič, dudovic@dudovic.sk, 0915 93221
Vrchný rozhodca:   Ing. Ján FIĽ
Prihlášky:    záväzné prihlášky do všetkých disciplín je potrebné zaslať na adresu dudovic@dudovic.sk  najneskôr do piatku 28.2.2014     
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže, vrchný rozhodca
Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Strava: hradí organizátor
Ubytovanie:

zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej objednávky do 28.2.2014
tel. č.: 0915 932219, e-mail:dudovic@dudovic.sk

Cestovné: hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ.
Ceny: Víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Disciplíny:       DM, DŽ, ŠM, ŠŽ, MIX    
Nasadzovanie: podľa aktuálnych rebríčkov   
Systém súťaže:   vyraďovací systém na jednu porážku   

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.