V akademickom roku 2021/22 sa opäť naštartovala  VŠL vo volejbale mužov (6 fakúlt)a žien (8 fakúlt) po dvojročnej prestávke a odohrala sa turnajovým systémom z dôvodu pandemických opatrení na jednotlivých fakultách . Organizátorom všetkých turnajov bola KTVŠ FMFI UK a turnaje sa uskutočnili v telocvični ŠDĽŠ v Mlynskej doline.

Víťazstvo vo VŠL získali fakulty Univerzity Komenského u mužov FMFI+FTVŠ UK, u žien FTVŠ UK., ktorí zvíťazili vo finálových zápasoch nad družstvami  mužióv  SjF UK+SvF UK a  žien FMFI UK.

Finálový zápas mužov -   FMFI + FTVŠ UK   vs.   SjF+SvF STU         3:0 /19,26,24)

Finálový zápas žien    -    FTVŠ UK    vs.  FMFI UK       2:1 (-19,22,20)

Družstvá  mužov a žien Univerzity Komenského sa zároveň kvalifikovali a reprezentovali región Bratislava na Akademických majstrovstvách SR, ktoré sa uskutočnili v Košiciach v dňoch 25.-26.5.2022. Ženy UK získali striebro a muži UK bronzové medaile.

Celkové umiestnenie vo VŠL Bratislava:

MUŽI                                                                     ŽENY

1. FMFI UK                                                      1. FTVŠ UK

2. SjF STU                                                       2. FMFI UK

3. LF UK                                                           3. PriF UK

4. PriF UK                                                         4. SvF STU

5. FiF UK                                                          5. LF UK

6. FTVŠ UK                                                      6. FaF UK

                                                                         7. EU 

                                                                         8. FiF UK