VŠ liga futbal 

I. semifinále: EU – LF UK  3:1

II. semifinále:  FCHPT STU – SjF STU 3:0

 

3. miesto: LF UK – SjF STU 1:0

finále:  EU - FCHPT STU 2:0

 

Konečné poradie

 

  1. Ekonomická univerzita (EU)
  2. FCHPT STU
  3. LF UK
  4. SjF STU
  5. FMFI UK