Celkové umiestnenie (body celkovo do VŠL tabuľky po 3.turnajoch):

1.Prif.UK 25 bodov

2.NHF EU 14 bodov

3.LF 10 bodov

4.FMFI 7 bodov

5.SjF 5 bodov

6.FCHPT 5 bodov

 

Víťazom VŠL v malom futbale na rok 2021 sa stali študenti Prírodovedeckej fakulty UK a získavajú titul „Víťaz vysokoškolskej ligy 2021“.

Gratulujem

f

V Bratislave 25.11.2021 Oto Honz

Riaditeľ súťaže