Európska asociácia univerzitného športu EUSA preložila podujatie Európske univerzitné hry - European Universities Games 2020 Belgrade, Serbia na termín 14.-27. júla 2021.