Výsledková listina   
 Vysokoškolská liga reg. Bratislava v športovej streľbe (vzduchovkové disciplíny )   
Konečné poradie - akad.  rok 2018 - 2019  
Usporiadateľ: Slovenská asociácia univerzitného športu       
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava       
Miesto:Centrum akademického športu, Ml.garda,Račianska 103 a FEI STU Bratislava   
Rozhodca: Dr. J.Žídek, Mgr.L. Jurkovič             
                 
Disciplína: VzPi 40 - muži        Disciplína: VzPi 40 - ženy     
Por. Priezvisko a meno Fakulta Body   Por. Priezvisko a meno Fakulta Body
1. Marušinec Michal APZ 1307   1. Karľová Mária SjF STU 922
2. Šimkovič Radek Akad. PZ 1274   2. Koškovská Jana SjF STU 689
3. Bagar Patrik FEI STU 930   3. Švecová Miroslava SjF STU 562
4. Dunaj Štefan SjF STU 687   4. Žihalová Simona FCHPT STU 498
5. Vavrík Ferdinand FEI STU 682   5. Bírová Monika FEI STU 421
6. Solčanský Peter APZ 649   6. Laceková Jana LF UK 395
7. Simansky Patrik FEI STU 606   8. Moricová Iveta FEI STU 334
8. Chanek Slavomír FEI STU 591   9. Konkoľová Kristína FEI STU 277
9. Sivok Marek PrF UK 570          
10. Csicsay Peter FEI STU 568   Disciplína: VzPu 40 - muži   
11. Borovanský Martin FEI STU 535   Por. Priezvisko a meno Fakulta Body
12. Gazda Ján FEI STU 525   1. Červenka Denis FTVŠ UK 786
13. Švaňa Igor FEI STU 520   2. Suchý Adam SjF STU 764
14. Štefak Robert FEI STU 459   3. Dunaj Štefan SjF STU 640
15. Gozora Dominik FEI STU 406          
16. Ludva Matúš FEI STU 393   Disciplína: VzPu 40 - ženy   
17. Baloga Matúš FEI STU 384   Por. Priezvisko a meno Fakulta Body
18. Vavro Matek FEI STU 250   1. Hámorová Zuzana FCHPT 536
19. Dočkal Marián FEI STU 362   2. Karľová Mária SjF STU 530
                 
              Dr.J.Žídek,v.r.
Bratislava 20.05.2019           garant VŠ ligy