Súťaže organizované SAUŠ pri príležitosti 100.výročia akademického športu na Slovensku 

TJ Slávia Medik BA
AC UNIZA
ATU Košice 
  Bratislava
Žilina
Košice
12 hodinový futbal maratón 9.4.2019
ZŠK Slávia SPU Nitra Nitra Jarné študentské dni 24.4. - 10.5.2019
VŠK Strojár Bratislava Pin-pong bez bariér 24.4.2019
ATU Košice Košice Unibeh  9.4.2019
ATU Košice Košice Medzinárodný volejbalový Mix turnaj 8.-9.6.2019
VŠK Ekonóm Bratislava Univerzitné dni športu október/november
AC UNIZA Žilina Univerzitné športové dni 2019 október/november
ŠK UMB BB Banská Bystrica Súťaže študentov UMB k 17. novembru november
TJ Slávia Medik BA   Bratislava 
Žilina 
​Košice
100 plavcov x 100 m 27.11.2019

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽÍ:

Smernica SAUŠ k použitiu dotácie na univerzitné podujatia VŠTJ12 hodinový futbal maratón

 

 

FOTOGALÉRIA: 

Tlačová konferencia 100. rokov akademického športu na Slovensku 

Bratislava 12h futbal maratón

Žilina 12h futbal maratón