Súčasťou Zimnej univerziády SR 2018 vo Zvolene bola aj bodovacia súťaž o "Pohár prezidenta SAUŠ," kde prvé miesto obsadila Univerzita Komenského v Bratislave s najvyšším počtom bodov. Cena a vyhodnotenie bude súčasťou pripravovaného galavečera oceňovania najúspešnejších univerzitných športovcov za rok 2018, ktoré organizuje SAUŠ každoročne v decembri. 

Poradie Vysoké školy  Body
1 UK Bratislava    105
2 UMB Banská Bystrica 70
3 TUKE Košice 65
4 UKF Nitra 39
5 UNIZA Žilina 37
6 UPJŠ Košice 29
7 TUZVO Zvolen 28
8 PU Prešov 24
9 STU Bratislava 19
10 Paneurópska VŠ Bratislava 19
11 UCM Trnava 17
12 SPU Nitra 17
13 TnUAD Trenčín 17
14 APZ Bratislava  16
15 EUBA Bratislava 16
16 AOS Liptovský Mikuláš 12
17 SZU Bratislava  11
18 VŠ Danubius BA  9
19 TTU Trnava  8
20 KU Ružomberok  4