Rozlosovanie VŠ Ligy vo futbale 2017/2018

I. kolo   Utorok 13.3.2018     09,00   FCHPT – APZ           Streda 14.3.2018     12,00   FEI – FM

                                              10,00   NHF EU - SvF                                            13,00   SjF – LF

                                                  

II. kolo  Streda  21.3.2018     10,00  FM - LF                        Štvrtok 22.3.2018    12,00  FEI – SvF

                                               11,00 NHF EU -  FCHPT                                        13,00  SjF – APZ

                                                                                                                                   

 

III. kolo  Utorok  27.3.2018      11,00  FM - APZ                  Štvrtok  29.3.2018    10,00  LF - SvF

                                                12,00 FEI – NHF EU                                             11,00 SjF - FCHPT

                                                   

 

IV. kolo  Streda  04.4.2018      10,00 SvF –  FM                     Štvrtok   05.4.2018   09,00 APZ - FEI

                                                 11,00  NHF EU - SjF                                               10,00  FCHPT - LF

 

                                                                                                      

V. kolo  Utorok 10.4.2018          10,00   SvF – APZ                Utorok  10.4.2018     12,00  LF – NHF EU

                                                  11,00 FCHPT – FEI                                                 13,00  FM - SjF

 

 

VJ. kolo  Streda  25.4.2018        9,00   SjF - FEI                     Štvrtok  26.4.2018       09,00   APZ -  LF

                                                  10,00  FCHPT – SvF                                                 10,00   NHF - FM                                            

 

                                                  

VII. kolo Streda 02.5.2018         12,00 FM – FCHPT                Štvrtok  03.5.2018  12,00  LF – FEI

                                                  13,00 APZ – NHF EU                                             13,00  SjF – SvF