P R O P O Z Í C I E
Vysokoškolská golfová liga, 5. ročník
2. kolo

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA                                                

Usporiadateľ :   ÚTV ŽU, ACADEMIC ŽU,   Black River Golf Resort Bernolákovo
Termín: 2.5. 2017
Miesto : Black River Golf Resort Bernolákovo
Prezentácia : 2.5. 2017 do 9.30 hod
Kancelária súťaže: Black River Golf Resort Bernolákovo
Prihlášky:  www.skga.sk do 1.5. 2017 do 20.00 hod
Začiatok súťaže: podľa rozlosovania uverejneného na stránke SKGA
Ukončenie: 2.5. 2017 cca o 16.00 hod
Kategórie: + 4 – 26,4 rany brutto
26,5 – 54 STB netto
Najnižší súčet brutto rán v kategórii "A". Najvyšší súčet stbf bodov v kategórii "B".
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Zuzana Kazániová, mobil.: 0910 940036, email: zuzana.kazaniova@gmail.com
Hlavný rozhodca: Anna Kadlečíková
Podmienka účasti: denní a externí študenti, doktorandi
Strava:  zabezpečuje usporiadateľ
Cestovné:  na náklady vysielajúcej organizácie
Ceny:  zabezpečí usporiadateľ podľa svojich možností

 

 

 


II. TECHNICKÉ   USTANOVENIA

Kategória + 4 – 26,4 súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania - 18 jamiek. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. O poradí na prvom mieste v kategóriách hraných systémom brutto rozhoduje “rýchla smrť“ play-off  rozohrávka na jamkách 1, 2, 3, 4 až 18, ktorá sa odohrá v rozumnom čase po dohraní súťažného kola.

O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje výsledok na posledných 9, 6, 3 a 1 jamke posledného kola v tomto poradí.

Kategória 26,5 – 54 hraná systémom STB s vyrovnaním – 18 jamiek. Víťazí hráč, ktorý získa najvyšší počet stb netto bodov. V prípade zhodného výsledku víťazí hráč, ktorý zahral lepší netto výsledok na posledných 9, 6, 3, alebo poslednej jamke.  Ak ide o víťazstvo a nerozhodne sa ani týmto spôsobom, nasleduje rozstrel od jamky číslo 1 až do rozhodnutia. Ak ide o poradie na ostatných miestach a nerozhodne ani  netto výsledok na posledných 9, 6, 3, alebo poslednej jamke, rozhoduje žreb.

Použitie mobilného telefónu hráčom, aj nosičom, bude považované za porušenie golfovej etikety a potrestané napomenutím (1x), diskvalifikáciou (opakované porušenie).

Počas súťažného kola hráč musí chodiť. Výnimku schvaľuje Súťažný výbor.

Muži hrajú zo žltých, ženy z červených odpalísk. Hráči majú zakázané využívať službu profesionála ako nosiča počas súťaže.

Štartová listina bude k dispozícii dňa 1.5. 2017 od 20,00 hod. na www..skga.sk,

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom  a organizačnom rozpise súťaže. Kapitán môže radiť členom svojho tímu počas hry, kapitánom nesmie byť PRO.

            PaedDr. Róbert Janikovský                                      PaedDr. Zuzana Kazániová

                riaditeľ ÚTV ŽU                                                         riaditeľ súťaže