PRIF UK OPEN 2016

propozície

 

 

Poriadateľ:      Prírodovedecká Fakulta UK v Bratislave - Katedra telesnej výchovy a AŠK Prírodovedec

 

Kategória:                 MUŽI

 

Termín konania:       9.-10.12. 2016 (piatok od 13:00 do 19:00, sobota od 8:00 do 15:00 )

 

Miesto konania:       Telocvičňa PRIF UK, Mlynská dolina,Staré grunty 36, Bratislava

Povrch ihriska / rozmery:  parkety / 36 x 20 m

 

Organizačný tím:          Mgr. Mokošák Martin, PhD.

                                   mobil      00421 908 114147

                                  e-mail: mokosak@fns.uniba.sk

 

Počet účastníkov:    8 družstiev

 

Herný systém:    

2 skupiny po 4 družstvách. V skupinách hrá každý s každým.

Prvé družstvá v skupinách budú hrať finále, druhé družstvá v skupinách budú hrať o 3. miesto. Družstvá na 3. respektíve 4. mieste v skupine hrajú o 5.miesto respektíve 7. miesto

 

O umiestnení v skupinách rozhoduje:

a) počet bodov

b) vzájomné zápasy

c) skóre zo vzájomných zápasov

d) skóre zo všetkých zápasov

e) vyšší počet strelených gólov

f) los

 

Rozhodnutie v zápasoch o umiestnenie:

a) zápas musí skončiť víťazstvom jedného zo súperov

b) ak sa nerozhodne v riadnej hracej dobe, strieľa sa jedna séria

po troch trestných strieľaniach. Ak sa nerozhodne, pokračuje sa v trestných strieľaniach po jednom až do rozhodnutia.

 

Hrací čas:  

2 x 15 min. hrubého času (čas sa stopuje len v závažných prípadoch a pri oddychovom čase)

- finále 3 x 10 min čistý čas

- posledné 2 minúty v druhom polčase sa čas stopuje

- presilovka 1 minúta

- 2 minútová prestávka medzi polčasmi

- oddychový čas je 30 sekúnd

- prestávka medzi zápasmi je 5 minút

 

Rozhodcovia:  2 delegovaní rozhodcovia určení usporiadateľom

 

Protesty :

Protesty rieši komisia v zložení - vedúci všetkých zúčastnených družstiev + rozhodcovia najneskôr 30 minút po zápase.

 

Prihláška:

Prihlášku družstva zasielajte najneskôr do 2.12.2016 na e-mailovú adresu: mokosak@fns.uniba.sk aj s predbežným počtom hráčov. Súpisku družstva stačí priniesť na turnaj.

 

Občerstvenie :      Počas zápasov budú zabezpečené minerálky. Stravovať sa dá aj v školskej jedálni.

 

Ubytovanie:          Prespať sa dá v telocvični na žinenkách a v spacákoch.

 

Štartovné:             žiadne

 

Prezentácia:  Prezentácia prihlásených družstiev je cca. 30 minút pred prvým zápasom svojho družstva.

 

Ceny:            Prvé 3 družstvá získajú pohár (1. , 2. a 3. miesto), Najlepší strelec a brankár obdržia trofej.