Slovenská asociácia univerzitného športu

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Katedra telesnej výchovy a Vysokoškolský športový klub FEI STU Bratislava

ROZPIS  VYSOKOŠKOLSKEJ  LIGY  BRATISLAVSKÝCH  FAKÚLT  V  PLÁVANÍ 2016/2017

Harmonogram: Všetky 4 kolá sa uskutočnia vždy v pondelok na plavárni FEI ST

1. kolo      7.11.2016 o 19.45 hod.

2. kolo      5.12.2016 o 19.45 hod.      

3. kolo     20. 3.2017 o 19.45 hod.      

4. kolo     24. 4.2017 o 19.45 hod.       

Predpis:

 • súťaž jednotlivcov a fakultných družstiev žien a mužov.

 • preteká sa podľa upravených Pravidiel plávania a tohto rozpisu. Štartujú študenti a študentky bratislavských fakúlt denného a doktorandského štúdia, neregistrovaní plavci (registrovaní môžu štartovať mimo súťaž - nebodujú)

 • každý pretekár, pretekárka môže štartovať bez obmedzenia účasti vo všetkých uvedených disciplínach pre jednotlivé kolá. Minimálny počet 3 pretekári a 2 štafety na štarte.

 • každé fakultné družstvo musí mať vedúceho a rozhodcu s DIGITÁLNYMI STOPKAMI

 • vedúci na 1. kole odovzdajú súpisku družstva potvrdenú Študijným oddelením fakulty

 • za fakultu boduje v individuálnych disciplínach prvých 6 pretekárov s najlepšími časmi. Za fakultu v jednej disciplíne môžu bodovať maximálne dvaja pretekári, pretekárky.

   V štafetách boduje len jedno fakultné družstvo mužov a žien.V 1 štafete max. 8 plavcov.

  Olympijský systém bodovania:  1. – 7 b.,   2. – 5,   3. – 4,   4. – 3,   5. – 2,   6. – 1 bod

 • štartové lístky musia byť na originálnych tlačivách a kompletne ČITATEĽNE vyplnené

 • organizátori zabezpečia tvrdé podložky na písanie, stôl, stoličky, rezervné stopky

 • výsledky budú po každom kole spracované a doručené vedúcim družstiev do 4 dní

 • upozornenie: všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za veci uložené v skrinkách šatní. Plávacie čiapky povinné.

   Disciplíny: ( pre 1. – 3. kolo)

 1. 50 m kraul Ženy, Muži

 2. 50 m znak Ž, M

 3. 50 m prsia Ž, M

 4. 50 m delfín Ž, M

 5. 400 m v. sp. štafety fakultných družstiev - ŽENY

 6. 800 m v. sp. štafety fakultných družstiev - MUŽI

Vo 4. kole budú aj disciplíny: 100 m PP žien, mužov a 4 x 50 m  pol. štafeta žien, mužov

Ceny:

-     Prvé tri fakultné družstvá žien a mužov: Poháre a diplomy SAUŠ

 • Víťazné družstvo získa titul: „Víťaz Bratislavskej vysokoškolskej ligy v plávaní“

  Vojtech Potočný                           Libor Jurkovič

  org. pracovník  KTVŠ FMFI         riaditeľ súťaže FEI