Študentský beh do schodov s FIT UP!


Termín: 6.10.2016 od 9:00

Miesto: Výšková budova blok C – Stavebná fakulta STU na Radlinského 11 v Bratislave

Disciplína: Výbeh  do 22. poschodia výškovej budovy blok C – Stavebná fakulta STU na Radlinského 11 v Bratislave po vyznačenej trase - jednotlivci 
                Štafetový beh družstiev (4 účastníci) s kettlebell FIT UP! (striedanie študentov po piatich poschodiach). 

Pravidlá: Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa od štartu na prízemí budovy C a zastavuje sa dosiahnutím cieľa na 22. poschodí. Štartuje sa jednotlivo v minútových intervaloch. V tímoch sa hodnotí čas posledného súťažiaceho, ktorý dorazí do cieľa na 22. poschodí.

Bezpečnosť: Organizátor zabezpečí zdravotníka pripraveného podať prvú pomoc, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Ceny: poukaz na športové oblečenie od SAUŠ
          poukaz na 90-dňový cestovný lístok od Dopravného podniku Bratislava a.s. 
          členstvo vo FIT UP!  
          a iné hodnotné ceny

Registrácia: Vopred na e-mailovej adrese saus@saus.sk alebo na mieste preteku od 9:00 - 9:30.

Štart: Podľa štartovej listiny. Prvý bežec vybieha cca o 10:00.

Výsledky: Cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Štartovné: ZDARMA

Sprievodný program:  Spoločná rozcvička pod dohľadom profesionálneho trénera fitness centra FIT UP!