V dňoch 13.-15.5.2016 sa koná v Bratislave zasadnutie Lekárskej komisie Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU). Po úspešnej kandidatúre sa predsedom komisie stal dlhoročný člen a viceprezident SAUŠ, profesor Dušan Hamar. Medzi ciele Lekárskej komisie FISU patrí zabezpečenie dodržiavania platných technických pravidiel Medzinárodného olympijského výboru (MOV), Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a Medzinárodných športových federácií a v spolupráci s CESU, podporovať vedecký výskum univerzitného športu všetkými dostupnými spôsobmi a podporovať fyzické a športové aktivity medzi študentmi. Členovia komisie majú cez víkend naplánované zasadnutia komisie a sprievodné podujatia v Bratislave.