FUTBALOVÉ FINAL FOUR 2016

 

Dňa 10.5.2016 medzi 14:30-19:00 na umelej tráve - Vysokoškolská 4 na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutočnilo Futbalové Final four 2016 univerzitných futbalových líg Východného Slovenska. Zúčastnili sa víťazné celky univerzitných futbalových líg Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ÚTVaŠ; Prešovskej univerzity – Jaščurky a Technickej univerzity v Košiciach – Strojnícka fakulta 2. Turnaj sa odohral systémom každý s každým, pričom o víťazovi rozhodoval počet získaných bodov. Zápasy trvali 2x20 minút hrubého času. Ceny víťazom odovzdával vedúci Katedry telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach PaedDr. Vladimír Harčarik. Turnaja sa celkovo zúčastnilo 55 účastníkov, z toho 52 študentov a traja zamestnanci KTV TUKE.

 

Časový harmonogram a výsledky zápasov:

15:00 1.zápas:  „UTVaŠ“ UPJŠ – „SJF 2“ TUKE, výsledok 6:2

15:45 slávnostné otvorenie

16:00 2.zápas: „Jaščurky“ UNIPO – „SJF 2“ TUKE, výsledok 4:0

16:50 3.zápas: „UTVaŠ“ UPJŠ – „Jaščurky“ UNIPO“, výsledok 4:1

17:45 vyhodnotenie

18:15 občerstvenie v T klube

Umiestnenie družstiev:

1.  UPJŠ s družstvom Ústav telesnej výchovy a športu

2.  Prešovská univerzita s družstvom „Jaščurky“

3.  Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta 2.

 

Mgr. Ľuboš Vojtaško