V akademickom roku 2015/16 sa naďalej úspešne pokračovalo v spoločnej vysokoškolskej ligovej súťaži vo florbale pod názvom „Cassovia University Floorball League“. Prihlásených bolo 9 tímov, konkrétne 4 tímy z UPJŠ Košice, 4 tímy z TU Košice a jeden tím z Teologickej fakulty KU. Celkovo bolo zapojených do akcie 128 študentov. Zápasy sa hrali v pondelok v telocvični na Jedlíkovej 7 (TU Košice) a vo štvrtok v telocvični T5 na Medickej 4 ( UPJŠ Košice). Žiaľ, tím TUKE F-BERG zo súťaže po zimnom semestri odstúpil.  Súťaž prebiehala od 12.10 2015 do 2.5. 2016  a odohralo sa celkovo 80 zápasov.

     Hralo sa systémom 4+1, 2x každý – s každým v základnej skupine  a play – off podľa klasického kľúča. Víťazom ligy za ak. rok 2015/16 sa stali UPJŠ PF Torpedo.

Celkové poradie tímov:

  1. UPJŠ PF Torpedo
  2. UPJŠ LF Medici
  3. TUKE EkF Lions
  4. UPJŠ PF Rusnaci
  5. KU TF Angels
  6. TUKE FEI Black Angels
  7. TUKE SVF FK Eagle
  8. UPJŠ FF Bedrock Red Wings

 

 

      Tím TUKE F-BERG zo súťaže odstúpil a nebol hodnotený.

 

 

 

 

V Košiciach dňa 5.5. 2016                                                                                           Mgr. Juraj Dudovič

                                                                                                                                             Mgr. Marek Valanský

                                                                                                                                                   organizátori