SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

STAVEBNÁ FAKULTA TU KOŠICE

KTV TU KOŠICE

FaBK ATU Košice

 

PROPOZÍCIE

 

SALIBANDY CUP  4+1

 

usporiadateľ                                                                       FaBK ATU v spolupráci s KTV TUKE

termín                                                                                  14. 04. 2016

miesto                                                                                  Košice, Jedlíkova 7

riaditeľ turnaja                                                                   JURAJ DUDOVIČ

predpis                                                                                 hrá sa podľa platných pravidiel SZF

systém                                                                                 v skupine každý s každým

prihlášky                                                                               do 11. 04. 2016

hrací čas                                                                                                                                               2 x 20 min.

posledné dve minúty v druhom polčase

a pri vylúčení hráča sa meria čistý čas

 

ceny                                                                                        družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia vecné ceny, trofeje a diplom

 

 

 

 

 

Informácie o turnaji

mobil: 0915 932219

dudovic@dudovic.sk

                 
 
      SALIBANDY CUP 14.4.2016
                 
    9:40   LF TUKE 2 : 17 SvF TUKE
                 
    10:30   F-BERG 11 : 14 PU Prešov
                 
    11:35   PU Prešov 16 : 3 LF TUKE
                 
    12:20   SvF TUKE 14 : 5 F-BERG
                 
    13:15   UPJŠ-Ž 0 : 9 TUKE-Ž
                 
    14:10   F-BERG 14 : 3 LF TUKE
                 
    15:00   UPJŠ-Ž 6 : 7 PU Prešov-Ž
                 
    16:00   SvF TUKE 11 : 7 PU Prešov
                 
    17:00   PU Prešov-Ž 1 : 9 TUKE-Ž
                 
                 
        celkové poradie-muži body     najproduktívnejší hráč
      1. SvF TUKE 9     Jakub Talarovič-SvF
      2. PU Prešov 6     najlepší brankár
      3. F-BERG 3     Róbert Bule-SvF
      4. LF TUKE 0      
                 
        celkové poradie-ženy body     najproduktívnejšia hráčka
      1. PU Prešov-Ž 5     Michaela Lupáčová-PU
      2. UPJŠ-Ž 4     najlepšia brankárka
      3. TUKE-Ž 0     Ľudmila Uherská-PU
                 
hrací čas    2x20 min., presilovka a posledné dve minúty v druhom polčase-čistý čas  
                                              
                 
                 
bodovanie                
víťazné mužstvo v riadnom hracom čase      3      
porazené mužstvo v riadnom hracom čase    0      
víťazné mužstvo po samostat. troch nájazdoch    2      
porazené mužstvo po samostatných nájazdoch    1      
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

S podporou MŠVV a Š SR a SAUŠ,

KTV TU v spolupráci so SvF TU a florbalovým klubom ATU v Košiciach, usporiadala dňa 14.4.2016 v telocvični na Jedlíkovej, XIII. ročník florbalového turnaja o Pohár dekana Stavebnej fakulty TU v Košiciach

za účasti štyroch mužských a troch ženských družstiev.

V kategórii mužov, okrem Stavebnej fakulty, ktorá turnaj hostila, sa  zúčastnili: Letecká fakulta TU, F-BERG TU a PU Prešov. V kategórii žien, ktoré sa na turnaji predstavili po prvýkrát štartovali tieto družstvá: PU Prešov, UPJŠ Košice a domáce hráčky z TU Košice. Hralo sa systémom každý s každým.

Turnaj mal dobrú športovú atmosféru, o čom svedčia i vyrovnané zápasy, či už u mužov , alebo v kategórii žien

Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami, diplomom a pohárom. Každý účastník obdržal účastnícke tričko s logom florbalového turnaja.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým účastníkom turnaja za dôstojnú reprezentáciu fakúlt, resp. univerzít a víťazom srdečne blahoželáme.

 

 

 

Mgr. Juraj Dudovič

riaditeľ turnaja