FINÁLE VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY 2015/2016 V BASKETBALE MUŽOV A ŽIEN REGIÓN BRATISLAVA - 9. 5. 2016

ROZPIS SÚŤAŽE:
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

USPORIADETEĽ Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava a Slovenská asociácia univerzitného športu
TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE 9. 5. 2016, Hala profesora Rovného, FTVŠ UK, L. Svobodu č. 9, Bratislava
ORGANIZAČNÝ VÝBOR Za FTVŠ UK:
Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. , dekan FTVŠ UK
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc., tajomník FTVŠ UK
Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD., vedúci katedry športových hier FTVŠ UK
PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.
Doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.
ZA SAUŠ:
PaedDr. Július Dubovský, prezident SAUŠ
PhDr. Anton Znášik, generálny tajomník SAUŠ
Mgr. Alena Cepková, PhD., predsedníčka ŠTK SAUŠ

 


II. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ USTANOVENIA

PODMIENKY ÚČASTI Do finále vysokoškolskej ligy 2015/2016 v basketbale mužov a žien v regióne Bratislava postupujú družstvá, ktoré obsadili prvé dve miesta po základnej časti súťaže (u mužov prvé kolá play off). Tieto družstvá odohrajú jeden zápas, ktorý určí konečné poradie na 1. a 2. mieste v akademickom roku 2015/2016.
PREDPIS Hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu FIBA.
ČASOVÝ ROZPIS TURNAJA 9. 5. 2016 17. 45 hod. - Finálový zápas žien
19. 30 hod. - Finálový zápas mužov
21. 00 hod. – Odovzdávanie ocenení najlepším hráčom a trénerom. Spoločenské posedenie zúčastnených družstiev, predstaviteľov FTVŠ UK, SAUŠ, SBA a pozvaných hostí (zástupcovia sponzorov, rozhodcovia, tréneri všetkých družstiev VŠ ligy v basketbale, predsedovia športových komisií SAUŠ) v Akademickom L-klube FTVŠ UK

 


III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
DRUŽSTVÁ
Každé družstvo musí mať k dispozícii dve sady dresov (svetlé a tmavé).
Ceny pre najlepšie družstvá venuje Slovenská asociácia univerzitného športu.
Ceny pre najlepšieho hráča a hráčku venuje sponzor podujatia firma Spalding.
Cenu pre najlepšieho trénera venuje Slovenská basketbalová asociácia.