MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

 

PROPOZÍCIE

KVALIFIKÁCIA na

ZIMNÚ UNIVERZIÁDU SR vo FLORBALE´16

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

usporiadateľ                              AKADEMIK TU KOŠICE-florbalový kluvb

 

termín                                      27.10.2015        PU Prešov:UPJŠ Košice  19:00

                                               28.10.2015        PU Prešov:TU Košice      18:30

                                               03.11.2015        TU Košice:UPJS Prešov  19:00

miesto                                      Ostrovského 1, Košice

 

účastníci                                               PU Prešov, TU Košice, UPJŠ Košice

kategória                                  VŠ

 

cestovné                                  hradí príslušný región SAUŠ

občerstvenie                             zabezpečí usporiadateľ

 

súťažná a odvolacia komisia       Mgr. Juraj DUDOVIČ – predseda komisie florbalu SAUŠ

                                               dudovic@dudovic.sk, 0915 932219

                                      Ing. Peter ŘEZANINA – riaditeľ súťaže

 

rozhodcovia                              s platnou licenciou zabezpečí usporiadateľ

 

Podmienky účasti               a/ študenti všetkých foriem štúdia na univerzite v SR

/vek do 27 rokov/

podmienkou účasti

nominačný list

                                      platný doklad o štúdiu – index, ISIC, preukaz poistenca

 

b/ absolventi VŠ štúdia v školskom roku  2014/15

/vek do 27 rokov/

podmienkou účasti

nominačný list

diplom o ukončení štúdia v šk. r. 2014/2015, preukaz poistenca

 

c/ zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR

/vek do 27 rokov/

podmienkou účasti

nominačný list

                                      platný doklad o štúdiu – index, ISIC

 

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

 

Pravidlá                                podľa pravidiel SZFB a týchto propozícií

        

 

Hrací čas                        3 x 15 min. čistý čas

 

 

Systém                          každý s každým

 

 

Bodovanie                            víťazné mužstvo v riadnom hracom čase            3 body

 

porazené mužstvo v riadnom hracom čase         0 bodov

 

                                      víťazné mužstvo po samostat. troch nájazdoch    2 body

 

porazené mužstvo po samostatných nájazdoch   1 bod

 

 

výstroj                                  dôstojná, symbolizujúca príslušný región alebo VŠ,

                                     jednotné dresy, trenírky a štulpne                         

                           

 

Postupujúci                    na ZU´16 za región Východ postupuje víťazné družstvo                                                             

                 

Poznámka                organizátor si vyhradzuje právo zmien a nezodpovedá za straty osobných vecí  počas súťaže

 

                                                                 

                                     

 

 

Mgr. Juraj Dudovič

Riaditeľ súťaže