VICTOR CUP´15

vysokoškolský bedmintonový turnaj neregistrovaných

 

S podporou MŠVVaŠ SR a SAUŠ katedra telesnej výchovy TU v Košiciach v spolupráci s bedmintonovým klubom Akademik TU Košice a študentskou radou Jedlíkova 9, usporiadala za účasti 52  súťažiacich dňa 21.10.2015 VICTOR CUP. Herný systém, ktorý určil organizátor turnaja, umožnil hrať hráčom viac ako tri zápasy v jednotlivých kategóriách.

 

Súťažilo sa v dvojhre mužov a žien,. Turnaj mal dobrú športovú atmosféru, o čom svedčia i vyrovnané zápasy jednotlivých kategórii, až po samotné finálove duely.

Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení vecnými cenami a diplomom.

Počet účastníkov 52.

 

 

konečne výsledky:

 

DŽ          1. Katarína Šlosárová                                                                     EkF TUKE

                2. Petra Miroslava Halászová                                                     F BERG TUKE

                3. Zuzana Polónyová                                                                    SjF TUKE

 

DM        1. Peter Čižnár                                                                                 F BERG TUKE

                2. Peter Hutník                                                                                F BERG TUKE

                3. René Bui                                                                                       FEI TUKE

 

 

Mgr.Juraj Dudovič

riaditeľ turnaja