VŠL Florbal 2015/2016

 

1. kolo 

13.10 utorok

 

           

08:00 FMFI - FaF UK

09:00 PraF - EUBA

10:00 FEI STU - FCHPT

11:00 APZ - VŠMVV

 

2. kolo 

20.10 utorok

 

 

8:00  FCHPT - APZ

9:00  EUBA -FEI

10:00 FaF UK - PraF

11:00 PRIF - FMFI

 

3. kolo 

27.10. utorok

 

10:00 FEI - FaF UK

 

11:00 APZ - EUBA

12:00 PraF - PRIF

13:00 VŠMVV - FCHPT

 

 

5. kolo

10.11 utorok

 
   

9:30 VŠMVV- FaF UK

10:30 FEI -FMFI

11:30 APZ - PRIF

12:30 FCHPT - EUBA

 

6. kolo

24.11. utorok

 

 9:30 PraF - FEI 

           

 

10:30 FMFI - APZ

11:30 FaF UK - FCHPT

12:30 PRIF - VŠMVV

 

7. kolo

1.12. utorok

 

 9:30 APZ - PraF 

11:30 FCHPT - PRIF10:30 VŠMVV - FMFI

12:30 EUBA - FaF UK

 

 

4. kolo

3.11 utorok

 

10:00 EUBA - VŠMVV

12:00 PRIF - FEI11:00 FaF UK - APZ

13:00 FMFI - PraF

 

 

 

 

ZOZNAM VEDÚCICH - VŠ LIGA FLORBAL 2015/2016

 

fakulta/univerzita:                vedúci:                                    e-mail:          

1.PRIF UK                              Martin Mokošák                      mokosak@fns.uniba.sk
2.FMFI UK                              Ladislav Mókus                     ladislav.mokus@fmph.uniba.sk
3.PraF UK                              Erika Šerešova                       erika.Seresova@flaw.uniba.sk
4.Fei STU                              Martin Májek                          martin.majek@stuba.sk
5.APZ                                    Anna Kozaňáková                 anna.kozanakova@gmail.com
6.VSMVV                              Matej Korytár                        matokorytar@gmail.com
7.FCHPT STU                      Jakub Trnovský                      trnovsky.jakub@gmail.com
8.EU BA                                Peter Hložek                          peter.hlozek@gmail.com

 

 

 

Na prvý zápas Vás prosím priniesť a odovzdať súpisku potvrdenú katedrou TV alebo študijným oddelením.

 

s pozdravom

 

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

 

riaditeľka súťaže

tel.: 0904 924 688VŠL Florbal 2015/2016