Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny 
akad.  rok 2014 - 2015
Usporiadateľ : Slovenská asociácia univerzitného športu         
Organizátor: ZO techn.  športov SjF STU Bratislava, CJŠ SjF STU Bratislava,SK STU  
Miesto: strelnica CAŠ Ml. garda a SK FEI STU Bratislava     
                 
Disciplína: VzPi 40 - muži           4. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 80 90 81 82 333
2. Teringa Peter 1993 FEI STU 69 77 75 73 294
3. Bobošík Juraj 1995 FEI STU 65 73 72 66 276
4. Timuľák Peter 1992 SjF STU 69 71 70 65 275
5. Britan Jozef 1994 SjF STU 63 77 68 63 271
6. Dulovič Martin 1995 FEI STU 68 61 66 70 265
7. Jankaj Rastislav 1994 SvF STU 73 56 65 68 262
8. Čech Michal 1995 FEI STU 67 77 52 62 258
9. Kazimír Jakub 1995 FIIT STU 40 68 63 65 236
10. Hladiš Peter 1992 SjF STU 48 48 45 47 188
                 
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Králiková Eva 1994 FChTP STU 49 47 51 51 198
2. Juráková Jana 1994 FChTP STU 48 40 52 46 186
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 74 81 80 76 311
2. Dunaj Daniel 1994 SvF STU 49 53 35 57 194
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Karľová Mária 1994 FChTP STU 66 58 71 62 257
 2.  Koncová Dominika 1994 FChTP STU 34 45 45 35 159
                 
                 
 Rozhodca:Belan M.,Žídek J.          Dr.J.Žídek,v.r.  
            garant VŠ ligy m.Bratislava